Direct naar de content
icon search white

Kies voor de automatische ‘toekomstige verhuizing’

110_89acc2ba864926c.jpg
thema icon
thema Procesoptimalisatie
App iVerblijf & Adres
#64

Heb lef: Automatische verwerking (in de BRP)

iBurgerzaken verwerkt processen waar mogelijk automatisch. De ingevoerde procesgegevens worden zonder tussenkomst van een ambtenaar verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Het traditionele proces voor het verwerken van aangiftes is vaak tijdrovend en verloopt gecompliceerd. Dit kan efficiënter en dus goedkoper. Deze geautomatiseerde verwerking vindt plaats in verschillende processen in iBurgerzaken. Uiteraard pas vanaf het moment dat de gemeente hier klaar voor is en deze procesconfiguratie ‘aanzet’.

Kies voor de automatische ‘toekomstige verhuizing’

Inwoners moeten hun verhuizing doorgeven aan de gemeente. De dag waarop de aangifte is ontvangen geldt daarbij als de datum van verhuizing, tenzij de burger opgeeft dat hij later verhuist. Dan geldt de opgegeven datum en spreken we over een toekomstige verhuizing. Deze aangifte komt in het tabblad ‘Wachtende taken’. Ook in dit geval kan de gemeente kiezen voor een automatische verwerking; gebruik hiervoor de procesconfiguratie ‘Automatisch bijwerken en afronden’. Binnen iVerblijf & Adres worden toekomstige verhuizingen op de verhuisdatum dan opnieuw getoetst aan de hand van de door de gemeente ingestelde risicoprofielen. En enkel als het geen ‘Groene verhuizing’ betreft komen deze weer op de werklijst van de ambtenaar.

Deel via:

Waarom dit werkt

Eenmaal in gebruik zijn alle betrokken enthousiast over de resultaten: Door het automatiseren van processen kan hetzelfde werk vaak door minder personen en in minder tijd worden uitgevoerd. Bovendien is de BRP sneller bijgewerkt en dat verbetert de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)