Direct naar de content
icon search white

Kies voor de automatische ‘toekomstige verhuizing’

110_89acc2ba864926c.jpg
thema icon
thema Proces optimalisatie
App iVerblijf & Adres
#64

Kies voor de 'Groene Verhuizing'

Het traditionele proces voor het verwerken van verhuisaangiftes is vaak tijdrovend en verloopt gecompliceerd. Dit kan efficiënter en dus goedkoper. iVerblijf & Adres verwerkt aangiftes waar mogelijk automatisch: De applicatie toetst de ingevoerde adresmutaties automatisch aan de hand van door de gemeente zelf in te stellen risicoprofielen. Daardoor ontstaan zogenaamde groene, oranje en rode verhuizingen. De ‘Groene Verhuizingen’ worden zonder tussenkomst van een ambtenaar verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze geautomatiseerde verwerking vindt pas plaats vanaf het moment dat de gemeente hier klaar voor is en deze procesconfiguratie ‘aanzet’.

Kies voor de automatische ‘toekomstige verhuizing’

Inwoners moeten hun verhuizing doorgeven aan de gemeente. De dag waarop de aangifte is ontvangen geldt daarbij als de datum van verhuizing, tenzij de burger opgeeft dat hij later verhuist. Dan geldt de opgegeven datum en spreken we over een toekomstige verhuizing. Deze aangifte komt in het tabblad ‘Wachtende taken’.

Ook in dit geval kan de gemeente kiezen voor een automatische verwerking; gebruik hiervoor de procesconfiguratie ‘Automatisch bijwerken en afronden’. Binnen iVerblijf & Adres worden toekomstige verhuizingen op de verhuisdatum dan opnieuw getoetst aan de hand van de door de gemeente ingestelde risicoprofielen. En enkel als het geen ‘Groene Verhuizing’ betreft komen deze weer op de werklijst van de ambtenaar.

Deel via:

Waarom het werkt

Door het automatiseren van het verhuisproces kan hetzelfde werk vaak in minder tijd worden uitgevoerd. Dat maakt dat er meer tijd overblijft voor de personen die wat extra hulp nodig hebben of een speciale (verhuis)situatie kennen. Bovendien ontstaat de mogelijkheid om gericht adresonderzoek uit te voeren. De extra controle behoud je bovendien door het toesturen van een brief naar het nieuwe adres.

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers