Direct naar de content
icon search white

Never walk alone

shutterstock_748719859.jpg
thema icon
thema Aansturing
App iBurgerzaken
#196

Één gezamenlijk applicatielandschap voor H2O gemeenten

De gemeente Hattem, Heerde en Oldebroek werken al geruime tijd samen onder de naam H2O gemeenten. Het overkoepelende project Modernisering Applicatie Architectuur (M2A) heeft als doel om 3 applicatielandschappen terug te brengen naar één gezamenlijk applicatielandschap. Daarin wordt iedere applicatie zoveel mogelijk op dezelfde manier beheerd. Ook is de integratie tussen de applicaties verbeterd ten opzichte van de huidige situatie omdat er meer basis- en kerngegevens gedeeld worden en er ook veel meer transactiegegevens uitgewisseld worden. Een bijkomend effect is dat applicaties door gezamenlijk beheer beter benut kunnen worden in hun functionele mogelijkheden.

samenwerking

Never walk alone

Doordat applicatiebeheerders en medewerkers van de H2O gemeenten samen opleidingen volgen stemmen ze processen eenvoudig gezamenlijk af. Door op hetzelfde moment samen het proces met bijbehorende uitdagingen te bespreken eindigt zo’n dag met de meest optimale (functionele) inrichting. Deze werkwijze is altijd een verrijking van de gemeentelijke dienstverlening voor zowel burgers, bedrijven en instellingen als medewerkers. Waar mogelijk zoveel mogelijk hetzelfde bij alle 3 de gemeenten.

Gerda van de Grift, applicatiebeheerder bij gemeente Oldebroek

‘De WhatsApp-groep die we aanvullend hebben met applicatiebeheerders kan ik iedereen aanraden! Een functionele vraag stellen we daardoor snel en eenvoudig aan andere applicatiebeheerders binnen de H2O gemeenten. Zo heb ik altijd snel een antwoord en weer vertrouwen in de keuzes de we maken of het antwoord dat we geven.’

dienstverlening

Selfservice, automatische afhandeling en kwaliteits- en procesbewaking

In de aanbesteding van de burgerzakenoplossing in 2018 werden een 3-tal functionele mogelijkheden specifiek benoemd:

  1. Maximaal inzetten op selfservice met configuratiemogelijkheden voor de applicatiebeheerders.
  2. Optimale ondersteuning voor het automatisch afhandelen van uitvoerende taken, zonder tussenkomst van een ambtenaar.
  3. Maximale ondersteuning bij taken als kwaliteits- en procesbewaker.

Deze wensen op het gebied van dienstverlening vormen vandaag de dag nog altijd de basis voor de keuzes die de H2O gemeenten gezamenlijk maken.

Deel via: