Direct naar de content
icon search white

Stap voor stap naar de ‘Groene Verhuizing’

110_89acc2ba864926c.jpg
thema icon
thema Proces optimalisatie
App iVerblijf & Adres
#8

Formuleer procesdoelen

Zorg dat je een aantal hanteerbare kortetermijndoelen stelt. Het voordeel is dat deze doelen concreet en overzichtelijk blijven. Dat stimuleert en het maakt het eenvoudiger om de benodigde stappen uit te voeren en zo de nagestreefde resultaten te bereiken. Selecteer een aantal key performance indicators (KPI’s) die er toe doen en bespreek hiervan steeds de ontwikkelingen met je team. Hoe loopt het? Moeten we iets bijstellen?

Een simpel en herkenbaar voorbeeld: dit jaar 11 kilo afvallen versus dagelijks na 19 uur niet meer eten. Wat lijkt jou haalbaarder? Wat stimuleert je meer? En wat werkt daardoor beter? Juist, het procesdoel!

Stap voor stap naar de ‘Groene Verhuizing’

Je langetermijndoel zou bijvoorbeeld kunnen zijn; 85% van de verhuizingen digitaal waarvan 50% ‘Groene Verhuizingen’. Op het moment dat je deze enkel dit langetermijndoel neerlegt binnen de organisatie wordt de sfeer wellicht wat gespannen en komt er weerstand. Kies er daarom voor om ook procesdoelen te benoemen die je op korte termijn kunt realiseren, zo concreet mogelijk.

  • Beschikbaar maken digitale aangifte verhuizing
  • Inrichten risicoprofielen in komende x weken
  • x weken proefdraaien met ingerichte risicoprofielen
  • Aanzetten Groene Verhuizing en x steekproeven per week
  • Aanzetten Groene Verhuizing en x-10% steekproeven per week
  • etc. 

Een 'Groene Verhuizing'?

Het proces iVerblijf & Adres kent meerdere risicoprofielen gebaseerd op de methodiek van risicogericht adresonderzoek binnen de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Met deze risicoprofielen is het mogelijk om een verhuisaangifte direct te toetsen op verschillende indicatoren. Op het moment dat het een aangifte is die op basis van deze profielen geen risico met zich meebrengt is er sprake van een Groene Verhuizing; de gekleurde signalen binnen iBurgerzaken zijn allemaal groen. De gemeente kan er voor kiezen om dergelijke aangiftes automatisch te verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor de volledigheid: Deze geautomatiseerde verwerking vindt pas plaats vanaf het moment dat de gemeente hier klaar voor is en deze procesconfiguratie ‘aanzet’. En aangiftes die waarschuwingen of fouten bevatten zullen altijd met oranje of rode kleursignalen in de werkstroom komen te staan.

Gemeente Ede

  • Selfservicepercentage 80%
  • 62% Groene verhuizing
  • 759 aangiftes verhuizen
  • Werkdrukvermindering: 8 minuten per aangifte

Bovenstaande aantallen en selfservicepercentages zijn – een momentopname – van september 2019.

Gerelateerde best practices

Bekijk in het verlengde ook deze Best practices, deze gaan immers ook over de - weg naar de - Groene Verhuizing:

Deel via:

Waarom het werkt

Langetermijndoelen zijn soms te hoog gegrepen en sterven in schoonheid. Het voordeel van een kortetermijndoel is niet alleen dat het concreter is, er is voor de medewerkers ook echt een kans van slagen. En dat binnen afzienbare tijd. Dat heeft als prettig bijeffect dat de mensen die er aan werken veel gemotiveerder zijn om het doel te halen. Bovendien kunnen de behaalde doelen weer als kleine successen gedeeld en gevierd worden binnen de organisatie.

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers