Direct naar de content
icon search white

Visualiseer je organisatievisie

chess-316658.jpg
thema icon
thema Aansturing
App iBurgerzaken
#29

Formuleer duidelijk gemeentelijk beleid

Ontwikkel eerst een visie op dienstverlening voor de gemeente: “Wat is je rol in de relatie met burgers? Wat wil je bereiken? Waar moet de dienstverlening dan aan voldoen?”. Hier ligt een belangrijke taak voor bestuurders. Als je zelf geen bestuurder bent, ondersteun hem/haar dan hierin. Houd deze visie kort en bondig en to-the-point. Vandaaruit formuleer je concrete doelen die zich weer vertalen in concrete acties. Door zo te werken houd je focus en is voor iedereen binnen je organisatie duidelijk welke kant ze op moeten.      

Visualiseer je organisatievisie

Gemeente Epe liet haar “Toekomstvisie 2030: Epe, krachtig en vitaal” verbeelden en deze is daarmee goed zichtbaar in het gemeentehuis.

Epe-org-visie.jpeg
Marianne Brandsema-Kamerman, teamleider KCC

‘Dankzij de verbeelding van onze organisatievisie altijd een goed gesprek, in mooie én in lastige situaties!’

Volledige koersdocument

Het volledige koersdocument omvat 20 pagina’s en geeft richting aan de keuzes die de gemeente in de komende jaren gaat maken bij tal van maatschappelijke opgaven. Met wat speurwerk lees je hierin een aantal belangrijke zaken over dienstverlening:

  • “Goede dienstverlening ondersteund door moderne informatietechnologie en verdere digitalisering.”
  • “Bij de dienstverlening staat de vraag van de burger centraal en vindt door verdere digitalisering van de dienstverlening een verbeteringsslag plaats. Met de uitwerking van het regiemodel en vernieuwing in de dienstverlening is de ontwikkeling ingezet naar een flexibele en kwalitatief hoogwaardige, compacte organisatie die effectief en responsief kan opereren.”.
Deel via:

Waarom dit werkt

Gemeentelijk beleid is helder en geeft kaders. Hierdoor ontstaan vaste richtlijnen om te hanteren. Alleen het inrichten van dienstverleningskanalen is niet genoeg. Om echt sturing te geven aan de manier waarop klanten zich gedragen bij hun kanaalkeuze is meer nodig dan keuzes beperken. Het gaat om het beperken van het aantal klantingangen én het zorgen voor duidelijke kaders. Hierdoor is het voor medewerkers en klanten duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Is dat ook zo concreet geregeld binnen jouw gemeente? Is jullie beleid ook kraakhelder voor eigen medewerkers én burgers en bedrijven?

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)