Direct naar de content
icon search white

Betrek ketenpartners bij de ontwikkeling

DSC_2141.JPG
thema icon
thema Co-creatie
App iOverlijden
#53

Betrek alle stakeholders continu bij de ontwikkeling

Betrek alle stakeholders bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten; gemeenten, ketenpartners, leveranciers en wetgevers. Haal op wat zij verwachten en wees helder in wat ze kunnen verwachten van de ontwikkeling en wat niet. Toon en bespreek bovendien de tussentijdse resultaten om continu te blijven toetsen of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen. Zo blijven ze betrokken en behoudt het project de gewenste voortgang. Bovendien hebben degenen die betrokken zijn een hechtere band met het product en ontstaan zo goede ambassadeurs.

Pilot met ketenpartners

Nabestaanden verwachten snelheid van dienstverlening in dit digitale tijdperk. Hoe kunnen we de akte van overlijden eerder bij hen hebben? En kan deze procesoptimalisatie ook leiden tot tijdsbesparing en kostenvermindering voor uitvaartverzorgers en gemeenten? Met deze vragen gingen kwartiermakergemeenten én uitvaartverzorger Monuta aan de slag. Dankzij de pilot bij gemeente Waalwijk kwamen we er al snel achter dat uitvaartverzorgers DELA en Monuta graag haar eigen kenmerk in iOverlijden wilde opnemen ter referentie.

Deel via:

Waarom het werkt

De gebruikerservaring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de gebruikersverwachting. Als het resultaat minder is dan was verwacht, dan voelt het niet aan als succesvol. Ook al was dat feitelijk wél zo. Bovendien ontstaat er meer begrip door voor een écht persoon te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan niet een ‘lijstje met functionaliteiten’ maar voor het beste resultaat voor een ‘persoon van vlees en bloed’.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)