Direct naar de content
icon search white

'Groene emigratie': verwerk emigratie automatisch

Verhuizen - dozen spullen
thema icon
thema Selfservice
App iVerblijf & Adres
#213

Heb lef: Automatische verwerking in de BRP

iBurgerzaken verwerkt processen waar mogelijk automatisch. De ingevoerde procesgegevens worden zonder tussenkomst van een ambtenaar verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Het traditionele proces voor het verwerken van aangiftes is vaak tijdrovend en verloopt gecompliceerd. Dit kan efficiënter en dus goedkoper. Deze geautomatiseerde verwerking vindt plaats in verschillende processen in iBurgerzaken. Uiteraard pas vanaf het moment dat de gemeente hier klaar voor is en deze procesconfiguratie ‘aanzet’.

'Groene emigratie': verwerk emigratie automatisch

Als er een verhuizing naar het buitenland plaatsvindt moet er gecontroleerd worden of er achterblijvers op het huidige adres zijn. Dit in verband met de wet die voorschrijft dat wanneer niet iedereen tegelijk naar het buitenland verhuist vanaf een adres, de vertrekkende(n) zich moeten melden op het gemeentehuis.

in iBurgerzaken is daarom een risicoprofiel toegevoegd aan het proces Verhuizing buitenland. Dit risicoprofiel controleert of er iemand achterblijft op het adres. In de zaak ziet de ambtenaar alle achterblijvers. De wet schrijft enkel voor dat de burger aan de balie moet verschijnen om aangifte te doen als er gerelateerden achterblijven op het huidige adres. Dankzij dit risicoprofiel stel je zelf in hoe je omgaat met een aangifte verhuizing buitenland met achterblijvers inclusief 'levensgezellen'. Het risicoprofiel is naar wens te configureren onder de procesconfiguratie van verhuizing buitenland.

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)