Direct naar de content
icon search white

Sturing en betrokkenheid door deelprojecten

startup-594090_1920.jpg
thema icon
thema Aansturing
App iBurgerzaken
#70

Draagvlak in de gehele organisatie (cultuur)

De invoer van iBurgerzaken en het verhogen van selfservicepercentages hebben ook impact op de rol van de medewerkers. Het betekent immers dat burgers en bedrijven taken overnemen waardoor de werkdruk aan de balie afneemt. Zo’n rolverandering kost tijd, het gaat immers ook over houding en gedrag. Temeer omdat niet iedereen houdt van veranderen en sommigen hier zelfs sceptisch tegenover zullen staan. Daarentegen zijn er ook medewerkers die verandering als iets positiefs ervaren; als een kans, als een manier om bij te leren en te groeien binnen hun functie. Wat kun je leren van andere gemeenten die hier al mee aan de slag zijn gegaan?

Sturing en betrokkenheid door deelprojecten

Tijdens de implementatie van iBurgerzaken onderkennen we meerdere deelprojecten. Deze deelprojecten hebben allemaal een verschillend aandachtsgebied. Dat zorgt ervoor dat de juiste expertise aanwezig is. En maakt het bovendien mogelijk tijdig de juiste capaciteiten te reserveren.

Gemeente Breda

Wil Faes, teamleider Publieksservice

‘Dankzij projectieorganisatie met deelprojecten benutten we de kracht van de organisatie en de aanwezige kennis en kunde optimaal. Het resultaat? Een juiste sturing op het project. En draagvlak bij de medewerkers want ze worden vanaf het eerste moment meegenomen.’

Deel via:

Waarom dit werkt

De cultuuromslag om een organisatie vanuit gebruikersperspectief te laten denken en handelen kost tijd en energie. En dat is logisch: het aanleren van een nieuw denkkader loopt hand in hand met het afleren van het oude denkkader. Het begint bij bewustwording, en daarna pas kunnen er acties in gang worden gezet. Het vraagt een andere mindset en een manier van leiding geven waarbij de medewerkers centraal staan.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)