Direct naar de content
icon search white

Cultuuromslag moet in het DNA

Goga
thema icon
thema Aansturing
App iBurgerzaken
#90

Draagvlak in de gehele organisatie (cultuur)

De invoer van iBurgerzaken en het verhogen van selfservicepercentages hebben ook impact op de rol van de medewerkers. Het betekent immers dat burgers en bedrijven taken overnemen waardoor de werkdruk aan de balie afneemt. Zo’n rolverandering kost tijd, het gaat immers ook over houding en gedrag. Temeer omdat niet iedereen houdt van veranderen en sommigen hier zelfs sceptisch tegenover zullen staan. Daarentegen zijn er ook medewerkers die verandering als iets positiefs ervaren; als een kans, als een manier om bij te leren en te groeien binnen hun functie. Wat kun je leren van andere gemeenten die hier al mee aan de slag zijn gegaan?

Cultuuromslag moet in het DNA

Denken vanuit burger en bedrijf moet in het DNA van je organisatie gaan zitten. Zorg dat je de hele organisatie betrekt bij het veranderingsproces naar dienstverlenend denken. Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook op ambtelijk niveau. Dus echt op de werkvloer want daar start de beweging. Iedereen, ongeacht zijn of haar functie, moet zich dienstverlener voelen met de focus op de klant. Het kost tijd om die ‘mindset’ te realiseren. Dat vraagt dat je het consequent vasthoudt en blijft uitdragen in alle lagen van de organisatie.

Deel via:

Waarom dit werkt

De cultuuromslag om een organisatie vanuit gebruikersperspectief te laten denken en handelen kost tijd en energie. En dat is logisch: het aanleren van een nieuw denkkader loopt hand in hand met het afleren van het oude denkkader. Het begint bij bewustwording, en daarna pas kunnen er acties in gang worden gezet. Het vraagt een andere mindset en een manier van leiding geven waarbij de medewerkers centraal staan.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)