Direct naar de content
icon search white

Combineer bestaande producten en diensten

startup-593343_640.jpg
thema icon
thema Co-creatie
App iVerblijf & Adres
#62

Kies voor een pilot

Probeer op kleine schaal uit of voorgestelde oplossingen of oplossingsrichtingen werken of juist niet. Kies daarbij voor een pilot want van praktijkervaringen opdoen leer je immers verreweg het meeste. Zo toets je in de praktijk de afwijkende visies en/of belangen van de verschillende betrokkenen. Leer hiervan, trek conclusies, voer eventueel aanpassingen door en breidt de pilot bij succes verder uit.

Combineer bestaande producten en diensten

Zeker bij de eerste inschrijving en hervestiging van inwoners is het van belang een goede controle te doen van de persoon aan de balie en zijn identificatiedocumenten. Want door inschrijving in de BRP heeft men immers recht op allerlei voorzieningen en diensten. Reden om een nieuwe iBurgerzaken app te ontwikkelen speciaal voor dit proces.

ORIBI ID-Solutions heeft hiervoor al jaren bewezen software voor een belangrijk onderdeel binnen dit proces: Met de ID-Burger document reader voer je, aan de balie, automatisch een optimale fraudecontrole uit voor meer dan 6.000 verschillende type identiteitsbewijzen. En met behulp van een specifieke camera controleer je vervolgens of de identiteit ook bij de burger aan de balie hoort waardoor je look-a-like-fraude voorkomt.

Pilotgemeente Almelo

In 2016 startte de ontwikkeling van een gezamenlijk product; de nieuwe app iVerblijf & Adres Inschrijving volledig geïntegreerd met ID-Burger. Begin 2017 testte pilotgemeente Almelo deze app in de praktijk. En sinds augustus 2017 kent dit product vele gebruikers.

Direct naar huis met een BSN

De oplossing eerste inschrijving en hervestiging van inwoners ondersteunt de medewerkers van de gemeente om identiteitsfraude te voorkomen en verbetert daarmee de kwaliteit van de persoonsgegevens. Maakt het tegelijkertijd mogelijk de dienstverlening, de inwoner gaat bijvoorbeeld direct naar huis met een BSN. En bovenal bespaart de gemeente door deze integrale oplossing tijd, onder meer omdat gegevens niet overgeklopt hoeven te worden.

Almelo-1e-inschrijving.jpg
Deel via:

Waarom dit werkt

Een pilot is een krachtig hulpmiddel: Een goede voorbereiding, een gedegen uitvoering en een positief kritische evaluatie, helpen bij het laten slagen van een pilot. Bovendien challengen we op deze wijze onze veronderstellingen en aannames.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)