Direct naar de content
icon search white

Raadpleeg de BRP met de juiste autorisaties

businessmen-2245093.jpg
thema icon
thema Procesoptimalisatie
App iRaadplegen
#151

Voorkom onnodig bewegen en zoeken

Alles in de buurt? Alles op zijn plek? Voorkom onnodig bewegen en zoeken. Voorkom onnodige processtappen en zorg voor overzicht. Loop bijvoorbeeld niet naar de algemene scanner op de afdeling, gebruik een scanner op je werkplek. Maak gebruik van direct printing waardoor je verschillende printers kunt aansturen vanuit de applicatie. En kies voor een procesgestuurde en zaakgerichte applicatie voor een integrale afwikkeling van een aanvraag.

Raadpleeg de BRP met de juiste autorisaties

Gemeenten beheren de persoonsgegevens van inwoners van Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP). Om gemeentelijke taken uit te kunnen voeren is het soms ook voor niet-burgerzakenmedewerkers noodzakelijk om de BRP te raadplegen. Dat kan met iRaadplegen: na het zoeken worden de gegevens op een overzichtelijke manier getoond in lijn met de vastgelegde autorisaties.

Gemeente Enschede is als kwartiermaker betrokken geweest bij o.a. het testen van iRaadplegen.

Jeroen de Boer, testmanager bij gemeente Enschede

‘We hebben gezorgd voor goede gegevensautorisatie. Zodat iedereen precies ziet wat diegene mag zien. Het raadplegen wordt automatisch op de juiste manier geprotocolleerd in iBurgerzaken. We hebben deze protocollering ook laten zien aan eindgebruikers zodat zij weten dat wat we doen met naam en toenaam zichtbaar is.”’

Deel via:

Waarom dit werkt

Voordat je 'dingen' digitaal gaat maken zorg je dat de verspillingen eruit gehaald zijn. Anders ga je die automatiseren. En dat helpt niet. Lean gaat over dat je dingen anders kunt doen. Het dingen efficiënter doen geeft ruimte, ook om andere dingen te doen.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)