Direct naar de content
icon search white
Selfservice

Selfservice binnen Burgerzaken

Meer dan 125 gemeenten [red. april 2017] kiezen al voor digitale dienstverlening met iBurgerzaken. Met een goed beleid en inzet van de juiste middelen worden selfservicepercentages boven de 90% behaald. En dat resulteert in een werkdrukvermindering van meer dan 50%.

Met de nieuwe iBurgerzaken apps van PinkRoccade Publiekszaken wordt tegemoet gekomen aan een aantal wensen op het gebied van gemeentelijke dienstverlening; 24x7, selfservice voor en door de burgers en bedrijven én vanaf elk gewenst apparaat. Minstens zo belangrijk is de werkdrukvermindering binnen de gemeente.

Selfservice voor en door burgers

Digitale aangifte geboorte

Burgers verwachten dat de dienstverlening van de overheid meegaat in de huidige ontwikkeling. Zodat zij bij voorbeeld niet meer naar het gemeentehuis hoeven om producten en diensten af te nemen. De burger wordt zo medeverantwoordelijk voor de belangrijkste momenten en processen uit zijn leven.

Burgers ervaren de iBurgerzaken apps als gebruikersvriendelijk én als een verrijking van de gemeentelijke service: Romy’s vader Daniël deed woensdagmorgen om half tien aangifte van haar geboorte. Dat kon gewoon bij het kraambed. De verpleging van ZGT Almelo reikte hem daarvoor een ipad met bijbehorende touchpen aan. Daarmee werd de aangifte geboorte volledig digitaal doorlopen. (Bron: Tubantia, 3 juni 2016.) 

Daniël Hesselink, kersverse vader

‘Ideaal. Je hoeft nergens naar toe of achteraan. Het was maar vijf minuten werk.’

Selfservice voor en door bedrijven

Digitale aangifte overlijden

De mogelijkheid om bij de gemeente digitaal aangifte van overlijden te doen, vergroot de efficiency voor alle betrokken partijen. Ook de uitvaartverzorgers zélf profiteren hiervan, ga maar na: een afspraak inplannen, de reistijd heen en terug, het parkeren van de auto en de tijd die een medewerker doorbrengt op het gemeentehuis.

Angela van Oirschot, medewerker bedrijfsbureau Monuta

‘Het verschilt een beetje per gemeente, maar werken met iOverlijden bespaart ons 1,5 à 2 uur per aangifte.’

Selfservice stelt de klant centraal

Werkdrukvermindering gemeente

Dat de klant een deel van de werkzaamheden zelf uitvoert, stelt de gemeente in staat de werkdruk te verminderen met meer dan 50%. Dit biedt de mogelijkheid om extra aandacht te leggen op speciale groepen in de samenleving of andere, meer complexe, werkzaamheden.

Nu de uitvaartverzorger bijvoorbeeld de gehele aangifte overlijden - van inloggen met eHerkenning tot en met betaling via iDeal - digitaal doorloopt is baliecontact overbodig. Dat bespaart tijd en geld; Overkloppen van gegevens is niet meer nodig. En de piekdruktes, op bijvoorbeeld maandagochtend, zijn verleden tijd. 

En zo toetst de app iVerblijf & Adres+ bijvoorbeeld adresmutaties automatisch aan de hand van door de gemeente zelf in te stellen risicoprofielen (modelleren). Aangiftes die resulteren in ‘groene verhuizingen’ geven geen enkele reden om aan de betrouwbaarheid hiervan te twijfelen. Deze aangiftes worden zonder tussenkomst van een ambtenaar afgehandeld en doorgevoerd naar de BRP.

Henk van den Boom, afdelingsmanager Burgerzaken en receptiebalie

‘We hebben tijd over. Tijd die we bijvoorbeeld kunnen besteden aan de speciale gevallen.’

Deel via:
tablet-690032.jpg

De Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten

Gemeenten hebben de naam dat ze traag en bureaucratisch zijn, maar dat is lang niet altijd meer terecht. Er is immers meer en meer aandacht voor het hervormen tot een klantgerichte en vraaggestuurde organisatie. Gemeentelijke processen worden dan ook steeds klantvriendelijker, sneller én digitaler. Om je daarbij te ondersteunen organiseren we de Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten.

Deel via:

Wil je meer weten?

In deze solution paper wordt in meer detail toelichting gegeven op gemeenten en selfservice voor en door burgers en bedrijven.

De volledige solution paper lezen?

Download document (317KB)