Direct naar de content
icon search white
Vooruitdenken

Proactieve dienstverlening met automatische aanvraag parkeervergunning

Als burger verwacht je steeds meer een proactieve dienstverlening vanuit jouw gemeente. Stel je gaat een verhuizing doorgeven, dan is het fijn dat de gemeente jou proactief wijst op elementen uit dezelfde 'keten'. Zo wil je bijvoorbeeld na je verhuizing erop gewezen worden dat je een parkeervergunning nodig hebt op de plek waar je gaat wonen. Eén van de lopende initiatieven binnen OPENburgerzaken is daarom om het parkeervergunningssysteem te koppelen aan de verhuizing. Dit OPENburgerzaken initiatief past binnen de categorie: Dienstverlening. 

Verhuisproces koppelen aan parkeervergunning

Het te laat aanvragen van een parkeervergunning door een burger is met de automatische aanvraag parkeervergunning verleden tijd, omdat je als gemeente de burger erop attendeert dat er een parkeerregime geldt voor het nieuwe adres. Vanuit het verhuisproces kan de burger, indien het nieuwe adres een parkeerregime heeft, direct de aanvraag van de parkeervergunning starten.

Met OPENburgerzaken delen we vervolgens de informatie van de aanvraag direct met het parkeervergunningssysteem. Onderstaande afbeelding laat zien hoe het verhuisproces in combinatie met de parkeervergunning applicatie werkt.

MicrosoftTeams-image (10).png (1)


Neem gerust contact met mij op

Weer een mooie innovatie die laat zien wat OPENburgerzaken allemaal mogelijk maakt. Ben je benieuwd geworden? Of heb je zelf nieuwe ideeën voor OPENburgerzaken? Ik hoor het graag, stuur gerust een e-mail naar: Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen met klanten wil ik innovaties ontwikkelen in dienst van burgers, gemeente en bedrijf!’

Dylan Kusters, Productmanager
PinkRoccade_210831_3857_AS - Copy.png