Direct naar de content
icon search white
Meertalige dienstverlening

Meertalige dienstverlening - het product

Het is cruciaal om (digitale) dienstverlening begrijpelijk én toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen: inclusieve dienstverlening. Meertalige dienstverlening biedt uitkomst voor burgers die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Engelstalige burgerview iVerblijf & Adres

Steeds meer gemeenten bepalen per situatie of vertaling van gemeentelijke informatie en processen in een andere taal wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Hierbij speelt regelgeving én inclusiviteit een grote rol. Zo ontstond de specifieke vraag voor een Engelstalige burgerview inclusief relevante Engelstalige documenten vanuit Dimpact en in het bijzonder gemeenten Enschede en Groningen.

Ze hebben veel studenten in de regio en die willen ze de mogelijkheid bieden om eenvoudig online aangifte van een verhuizing te doen. Als onderdeel daarvan worden relevante documenten ook in het Engels toegezonden. Het draagt bij aan een inclusieve dienstverlening met meer selfservice en daarmee een flinke werkdrukvermindering.

Deel via: