Direct naar de content
icon search white
Adresonderzoek

iOnderzoek - het product

Het college van burgemeester en wethouders start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over de juistheid van het adres van een ingezetene zoals dat in de BRP staat geregistreerd. Het onderzoek dat volgt is een onderzoek naar de verblijfplaats van de betrokken persoon. Omdat de uitkomst van het adresonderzoek mogelijk aanleiding kan zijn tot een ambtshalve wijziging van gegevens in de BRP, moet het onderzoek zorgvuldig worden uitgevoerd. De gemeente kan niet lichtvaardig overgaan tot het doorvoeren van een ambtshalve wijziging, omdat de gevolgen voor de betrokken persoon en overheid groot kunnen zijn.

Een adresonderzoek als één zaak

Bij een adresonderzoek is een aantal partijen betrokken. Binnen adresonderzoek is elk contact te registreren. Bovendien is het proces van vooronderzoek tot en met besluit in één module opgenomen. En vanaf het vooronderzoek is het in elke stap mogelijk om het onderzoek vroegtijdig af te ronden. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek beëindigd en waar nodig het proces voor een verhuizing gestart.

Melding en vooronderzoek

Het proces iOnderzoek begint met een melding. Door wie de melding gedaan is, geef je aan tijdens deze eerste stap. Overigens start je dit proces heel eenvoudig vanuit iVerblijf & Adres, waardoor je minder gegevens van de burger hoeft over te nemen. Bij deze eerste stap is het ook mogelijk om documenten, zoals onder andere retour gezonden post of een rapport van Handhaving te uploaden.

De tweede stap is het vooronderzoek. Tijdens dit vooronderzoek wordt bepaald of gerelateerde(n) op hetzelfde adres ook in onderzoek geplaatst moeten worden. Door middel van de signaaldatum, wordt de prioriteit en positie op de werklijst bepaald.

Oproep en uitgebreid onderzoek

De volgende stap is de oproep betrokkenen. Vanuit deze stap is het mogelijk om de in onderzoek geplaatste mensen op te roepen. Deze oproep is aan te maken en wordt als document opgeslagen in het dossier. Ook hier bepaalt de signaaldatum de prioriteit en de positie op de werklijst.

Na de oproep betrokkenen begint het uitgebreid onderzoek. In deze stap is informatie vanuit zowel interne als externe bronnen te noteren. Eventuele documenten kunnen hier ook toegevoegd worden.

Voornemen en besluit

Als gevolg van het uitgebreid onderzoek is het voornemen de volgende stap. In dit voornemen worden de personen in onderzoek geïnformeerd over de stappen die de gemeente gaat ondernemen. Het voornemen wordt als bestand toegevoegd in het dossier.

Na het voornemen wordt een besluit genomen. Dit besluit resulteert in een ambtshalve verhuizing. Afhankelijk van de situatie gaat het om een verhuizing naar binnen- of buitenland. Door een keus te maken kan direct het proces voor een verhuizing gestart worden. Daarna is de persoon uit onderzoek te halen en kan de zaak afgerond worden.

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)