Direct naar de content
icon search white
Verbeteren

Burgerlijke stand

Sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1811 heeft elke Nederlandse gemeente ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst. Zij maken een akte op van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven: een geboorteakte, een huwelijksakte (soms ook een echtscheidingsakte) en een overlijdensakte. In de aktes staan gegevens over de personen (zoals namen) en de gebeurtenis (bijvoorbeeld de datum). De aktes worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Selfservice - stel tablet bank

Digitale aangifte geboorte, huwelijk en overlijden

De apps iGeboorte, iHuwelijk en iOverlijden maken het mogelijk dat respectievelijk kersverse ouders, verloofden en uitvaartverzorgers digitaal hun aangifte kunnen doen bij de gemeente. Hiervoor loggen zij in met DigiD of eHerkenning. De ingevoerde gegevens worden vervolgens overgenomen in de werkstroom van de ambtenaar en eenvoudig verwerkt in de BRP. Dit resulteert in een flinke werkdrukvermindering voor de ambtenaren, leidt tot kostenbesparing voor gemeenten én zorgt voor tevreden klanten.

Deel via:

Wil je meer weten?

Jos Hopmans, Teammanager Publiekszaken bij de gemeente Bergen op Zoom vertelt in deze klantcase meer over het geboorteproces en de gekozen oplossing

De volledige klantcase bekijken

Download document (71KB)