Direct naar de content
icon search white
Zaakgericht werken

Zakenmagazijn en Zaaktypecatalogus

De zaaktypecatalogus, de Servicebus en het Zakenmagazijn zijn het centrale platform voor gegevensopslag en distributie van zaak. Om gemeenten optimaal in te richten voor de toekomst en conform alle geldende eisen en standaarden te kunnen laten werken hebben wij het Zakenmagazijn centraal gepositioneerd binnen onze architectuur.

Het Zakenmagazijn

Het Zakenmagazijn biedt gemeenten de mogelijkheid om zaakberichten te ontvangen, de gegevens uit die berichten op te slaan, én om deze zaakberichten te leveren aan andere afnemers zoals MijnOverheid, Verbeterdebuurt, BuitenBeterApp, iBabs, Omgevingsdiensten en andere afnemers die belang hebben bij zaakinformatie.

Het Zakenmagazijn voldoet aan de landelijke standaard RGBZ waardoor een eenvoudige koppeling met andere applicaties mogelijk is en gegevens gemakkelijk kunnen worden aangeboden aan andere organisaties. Gecombineerd met CiVision Integraal Raadplegen en CiVision Operationele Overzichten biedt Zakenmagazijn bovendien de mogelijkheid om geografische data te ontsluiten, zodat medewerkers via de kaart inzage krijgen in zaken. Daarnaast krijgen gebruikers real time informatie over lopende en gesloten zaken, toegespitst per periode, afdeling of andere inzichten. Daarmee komt gerichte stuurinformatie beschikbaar.

Zaaktypecatalogus

De Zaaktypecatalogus (ZTC) kan door gemeenten gepositioneerd worden als centrale component in het applicatielandschap. Dit biedt ongekende voordelen van eenmalig beheer en meervoudig gebruik van zaaktypen. De ZTC biedt uitgebreide mogelijkheden om zaaktypen te configureren, zoals archieftermijnen, statustypen en documenttypen. Er is geen apart DSP (Documentair Structuur Plan) meer nodig. De ZTC kan via webservices benaderd worden zodat het voor alle applicaties in het applicatielandschap mogelijk wordt om de configuratie van een zaaktype te achterhalen. Op deze wijze kunnen taakspecifieke applicaties, KCC, DMS en frontofficesystemen direct toegang krijgen tot de zaakinformatie.

De ZTC biedt uitgebreide mogelijkheden om aan te geven op welke wijze een afhandelende applicatie berichten moet ontvangen. Het is mogelijk om aan te geven of de afhandelende applicatie bij binnenkomende e-formulieren de formulieren zelf krijgt toegestuurd, of dat de applicatie vanuit het e-formulier aangemaakte zaken en documenten krijgt toegestuurd.

Orkestratie

Notificaties bij gebeurtenissen maken het mogelijk om medewerkers proactief te informeren bij een binnengekomen bericht, zodat zij direct actie kunnen ondernemen op de betreffende gebeurtenis. Orkestratie biedt de functionaliteit om e-formulieren, zaak- en documentberichten naar een willekeurige applicatie te versturen. Op deze manier kan een zaakafhandelende applicatie van een andere leverancier eenvoudig worden opgenomen in de keten van zaakgericht werken en worden backoffice applicaties volledig geïntegreerd in de keten.

Binnenkomende e-formulieren kunnen direct omgezet worden in zaken en documenten, en gedistribueerd worden naar de afhandelende applicatie. Deze e-formulieren worden uitgebreid gecontroleerd zodat ze aan alle eisen voldoen. iZaaksuite ondersteunt de aansluiting op de nieuwe KING-standaard voor Zaak-Document services 1.0 volledig. Gekoppelde applicaties ontvangen notificaties bij nieuwe documenten binnen een bestaande zaak. Doordat het Zakenmagazijn en DMS een gedistribueerd magazijn vormen zijn ze gegarandeerd synchroon.

Deel via:

‘Samen met onze klanten de toekomst van iBurgerzaken inkleuren.’

Ward de Laat, Product Manager iBurgerzaken
PR_Ward_de_Laat_6105_AS.png