Direct naar de content
icon search white
12 april 2018 - Nieuws

Neeltje van der Heijden is gastspreker op de Klantendag PinkRoccade Informatievoorziening

Neeltje is een ervaren beleidsadviseur in het Sociaal domein. Een bestuurskundige op het gebied van procesmanagement en beleidsadvies. Sinds 2012 is zij eigenaar van Professioneel en daarnaast werkzaam als Senior beleidsadviseur bij gemeente 's-Hertogenbosch. 17 mei spreekt zij op de klantendag van PinkRoccade Informatievoorziening.

iNzicht in de resultaten
Als projectleider in de gemeente Best boog Neeltje van der Heijden zich over de behoefte van het College B&W en de gemeenteraad om meer grip te krijgen op de resultaten binnen het sociaal domein. Samen met een team van beleidsadviseurs, uitvoeringsprofessionals, data-analisten, managers en bestuurders begon zij aan de zoektocht om te komen tot een kwantitatieve set van gegevens dat meer inzicht geeft in de resultaten.

Dienstverlening hulpvrager optimaliseren
Deze zoektocht is de basis geweest voor het dashboard iNzicht en geeft ook daadwerkelijk het inzicht in de trends, ontwikkelingen en resultaten in het Sociaal domein. Op basis hiervan is de gemeenteraad in staat haar kaderstellende en controlerende rol beter te pakken. Voor het College B&W en de beleidsafdeling geeft het dashboard informatie om trends en ontwikkelingen in het Sociaal domein te signaleren en op basis hiervan bij te sturen in de uitvoeringspraktijk en voor het (her)formuleren van beleid. Dit alles met het doel om de dienstverlening aan de hulpvrager in het sociaal domein te optimaliseren. 

Meld je aan!
Meld je hier gratis aan voor de klantendag en hoor de ervaringen van Neeltje van der Heijden! 

Deel via: