Direct naar de content
icon search white
31 juli 2018 - Nieuws

Klantendag PinkRoccade Informatievoorziening Noord-Nederland | de presentaties

Leuk dat je interesse hebt in de klantendag van PinkRoccade Informatievoorziening in Noord-Nederland.

Het programma
Deze dag heb je zelf de keuze welke presentaties je gaat bijwonen. Na de roadmap van Informatievoorziening kun je in twee rondes kiezen voor de volgende onderwerpen: AVG & Makelaarsuite, Toolkit Informatievoorziening en de Pink Private Cloud. Deze presentatie worden gegeven door collega gemeenten!

We sluiten de ochtend af met de presentatie van Neeltje van der Heijden, bestuurskundige op het gebied van procesmanagement en beleidsadvies.

Inhoud van de presentaties:

AVG & Makelaarsuite
Deze presentatie wordt gegeven door Remco Rekoert, Privacy Officer bij gemeente Edam-Volendam en Bart Flipse, Consultant Informatievoorziening.
 
Het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 heeft op diverse manieren impact op de gemeentelijke organisatie en informatievoorziening. Tijdens deze sessie vertelt Remco over zijn functie als Privacy Officer, de veranderingen voor de gemeente Edam-Volendam sinds het intreden van de AVG en hoe zij nu te werk gaan. Daarnaast gaat onze consultant Bart Flipse kort in op de impact van de AVG op Makelaarsuite en de mogelijkheden waarop PinkRoccade gemeenten hierin kan ondersteunen.

Toolkit Informatievoorziening
Remco van der Wees van Samenwerkingsorganisatie De Wolden/ Hoogeveen vertelt o.a. over de keuze voor de Toolkit Informatievoorziening, hoe zijn gemeente met deze applicatie werkt en hoe dit eruit ziet in een live omgeving.

Binnen de gemeente wordt veel informatie uitgewisseld tussen medewerkers. Maar hoe wordt bewaakt dat altijd kwalitatieve en betrouwbare gegevens worden gebruikt? Met de Toolkit Informatievoorziening hebben gebruikers altijd actuele informatie tot hun beschikking en kunnen deze alleen benaderen als daarvoor autorisatie is verleend. 

Pink Private Cloud
Tijdens deze presentatie vertelt Technisch Consultant Tim van Boxtel kort over de Pink Private Cloud. Hierna starten Frits Willemsen van gemeente Haren en Harry Schouten een interactieve Q&A.

Als je kiest voor hosting dan leveren we onze software vanuit de Pink Private Cloud. Deze omgeving bestaat uit een high-available infrastructuur speciaal ingericht voor de lokale overheid en het applicatielandschap van PinkRoccade. Dit zorgt voor een optimale performance van zowel systeem als software. 

Datagedreven sturing
Neeltje van der Heijden is een ervaren beleidsadviseur in het Sociaal domein. Een bestuurskundige op het gebied van procesmanagement en beleidsadvies. Sinds 2012 is zij eigenaar van Professioneel en daarnaast werkzaam als Senior beleidsadviseur bij gemeente 's-Hertogenbosch. 

iNzicht in de resultaten
Als projectleider in de gemeente Best boog Neeltje van der Heijden zich over de behoefte van het College B&W en de gemeenteraad om meer grip te krijgen op de resultaten binnen het sociaal domein. Samen met een team van beleidsadviseurs, uitvoeringsprofessionals, data-analisten, managers en bestuurders begon zij aan de zoektocht om te komen tot een kwantitatieve set van gegevens dat meer inzicht geeft in de resultaten.

Dienstverlening hulpvrager optimaliseren
Deze zoektocht is de basis geweest voor iNzicht en geeft ook daadwerkelijk het inzicht in de trends, ontwikkelingen en resultaten in het Sociaal domein. Op basis hiervan is de gemeenteraad in staat haar kaderstellende en controlerende rol beter te pakken. Voor het College B&W en de beleidsafdeling geeft het dashboard informatie om trends en ontwikkelingen in het Sociaal domein te signaleren en op basis hiervan bij te sturen in de uitvoeringspraktijk en voor het (her)formuleren van beleid. Dit alles met het doel om de dienstverlening aan de hulpvrager in het sociaal domein te optimaliseren.

We zien je graag 2 oktober!

Meld je aan!
Meld je hier gratis aan voor de klantendag!

Locatie: Hof van Saksen | Borgerderstraat 12 | 9449 PA Nooitgedacht

Deel via: