Direct naar de content
icon search white
28 mei 2019 - Nieuws

Bedankt voor jullie medewerking!

Op 21 maart is het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) van Informatievoorziening uitgezet. We bedanken alle respondenten voor de deelname en feedback! De resultaten uit dit onderzoek en onze actieplannen delen wij graag met jullie.

We zijn trots op de resultaten uit het KTO. Uit het onderzoek is gebleken dat onze klanten positief zijn over PinkRoccade Informatievoorziening en dat ze de oplossingen bij collega gemeenten aanraden. Op een schaal van 1 tot 10 is het gemiddelde cijfer een 7. 

“Wij worden gezien als mensen en niet als een nummer in een organisatie”

Ruud de Vries - gemeente Bronckhorst

De gemiddelde beoordeling voor de afdelingen van Informatievoorziening is een 7,2. De waardering per afdeling is in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1 KTO.png

“Altijd scherp op nieuwe ontwikkelingen, zeer toegankelijk, fijne mensen en goede producten” Andrea Janszen - gemeente Gooise Meren

De gemiddelde beoordeling voor de producten en diensten van Informatievoorziening is een 7. De waardering per product en dienstverlening is in tabel 2 weergegeven.

Tabel 2 KTO.png

Een belangrijk doel van het KTO is om feedback te ontvangen over onderdelen waar volgens onze klanten verbetering mogelijk is. Met deze inzichten gaan we ook daadwerkelijk aan de slag. Graag nemen wij jullie mee in hoe wij onze dienstverlening verbeteren.

Accountmanagement
Onze klanten zeggen het volgende over onze accountmanagers: prettig contact, snelle reacties en het goed nakomen van afspraken. Een aantal klanten geven aan dat de verbetering voor het accountmanagement zit in het aantal accountmanagers en de wisseling ervan. PinkRoccade is in samenwerking met gemeenten een initiatief gestart waar deze signalen in worden verwerkt. We streven naar een stabiel en vast team accountmanagers die niet onnodig van regio en gemeenten wisselen.

“Denken en bewegen mee met mij. Bieden duidelijke offertes. Regelen op verzoek zaken als onderhoud of projecten niet volgens afspraak lopen, indien nodig.” John Pape – Gemeente Waddinxveen

Consultancy
Klanten vinden dat onze consultants goede kennis hebben van de producten en met hen meedenken in oplossingen. Als verbeterpunt geven ze aan dat ze een consequente en consistente manier van terugkoppelen van de verrichte werkzaamheden missen. Hiervoor gaan consultants voortaan verslaglegging doen door middel van een template waarbij het mogelijk is om extra zaken bij te vermelden of toe te voegen zoals een printscreen. De verslaglegging sturen zij naar de contactpersoon.

Uit de resultaten blijkt dat er ook feedback op consultants zijn gegeven die niet bij onze business unit werken. We vinden het belangrijk om te weten hoe onze klanten de werkzaamheden hebben ervaren en wat we eraan kunnen doen om onszelf te blijven verbeteren. Om die reden gaat de Manager Services steekproefsgewijs 2 klanten per week bellen om deze ervaring en input op te vragen.

“Duidelijke afspraken mee te maken en goede sturing op de projectafspraken, kijkt mee naar mogelijkheden in de planning” Marijke Hermes – gemeente Leudal

Helpdesk
Klanten hebben in het KTO aangegeven dat het incidentenproces met TOPdesk transparanter is geworden. De verbetering ligt in het beschikbaar stellen van informatie en handleidingen. De komende tijd blijven we TOPdesk vullen met kennisitems. Ook gaan we meer functionaliteiten van TOPdesk toelichten zoals: het inzien van calls van collega gemeenten.

Sinds 2 maanden hebben we binnen de Helpdesk een nieuwe werkwijze waarbij één persoon voortaan het aanspreekpunt is van alle binnenkomende incidenten. Dit maakt het mogelijk dat we sneller trends en ontwikkelingen signaleren en hierop acteren. Trends worden geclusterd om zo snel mogelijk onderzoeken te kunnen initiëren en om deze vervolgens op te lossen.

“Fijne organisatie om mee te werken, klantvriendelijk en staat altijd voor ons klaar” Jan Wijnne - gemeente Nunspeet

CIR/COO en Toolkit Informatievoorziening
Voor het product CIR/COO zit het verkregen feedback in onder andere over de werking van de kaartlagen. Het Development team heeft onlangs de mogelijkheid van groeperingen in de kaartlagen mogelijk gemaakt. De autorisatie volgt op korte termijn. Hiernaast gaan het team onderzoeken hoe de tegels in COO beter kunnen autoriseren. Afhankelijk van dit onderzoek nemen we de aanpassing mee in de backlog.

CLIQ
In 3 jaar tijd hebben ruim 60 klanten dit product geadopteerd en komen er steeds meer klanten bij. Klanten hebben in het KTO bijna geen opmerkingen over CLIQ. Op het vlak van communicatie heeft CLIQ de overstap gemaakt om incidenten ook voortaan via TOPdesk te laten lopen. Hierdoor zijn de incidenten beter in zicht en kunnen we onze klanten optimaal bedienen.

Hosting & Techniek
De technieken rondom de cloud gaan snel en ook hier zijn wij vol mee in beweging. Als feedback hebben we terug gekregen om de klant mee te nemen in deze ontwikkelingen. Tevens komt terug dat rapportages rondom het verbruik van de servers gezien wordt als waardevolle toevoeging van de dienstverlening. Wij gaan hiermee aan de slag om ook de dienstverlening op hosting & techniek naar een hoger niveau te tillen.

Makelaarsuite
Met betrekking tot Makelaarsuite is een veel gehoorde vraag dat er behoefte is aan (regionale)thema sessies. Met de intrede van agile scrum en 2-wekelijkse opleveringen is dit naar de achtergrond geschoven. In het verleden werden dit soort sessies halfjaarlijkse georganiseerd, waarin we de nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten doornamen. We bekijken hoe we deze events weer nieuw leven in kunnen blazen.

We gaan aan de slag!
Ontzettend bedankt voor de medewerking aan het KTO. Met behulp van jullie feedback kunnen we gericht werken aan het verder verbeteren van onze samenwerking op de gebieden waar volgens jullie de aandacht op gevestigd moet zijn. De komende periode gaan we dan ook druk aan de slag. We houden jullie op de hoogte van de voortgang in de volgende nieuwsbrieven.

Mochten jullie graag eens verder in detail willen praten over onze samenwerking dan ga ik graag op de uitnodiging in.

Met vriendelijke groet,

- Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening -

Deel via:

‘Mijn droom: Gemeenten in staat stellen de kracht van informatie in te zetten zodat we samen de kansen benutten die onze maatschappij biedt.’

Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening
Stefan 3 (1).png