Direct naar de content
icon search white
2 juni 2022 - Nieuws

Backoffice-taken voor Inburgering regel je ook in de regie-applicatie

Hoe gaat het met de begeleiding van je inburgeraars? Lukt het met het inburgeringsplan?  

In de module Inburgering binnen iSamenleving registreer je de activiteiten. In dezelfde module binnen CiVision Samenlevingszaken administreer je. De koppeling tussen deze applicaties verbeteren we verder. Daardoor wordt het werk overzichtelijker voor je. Wat we voor je doen, leggen we je graag uit.  

Je begeleidt het traject van je inburgeringsplichtige inwoner
De wet stelt dat je met inburgeringsplichtige inwoners snel een inburgeringsplan opstelt. Dit persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie (PIP) bestaat uit een leerroute en verschillende activiteiten die daarbij horen. Je biedt de inburgeraar daarnaast een module Arbeidsmarkt en Participatie aan. Ook moet de inburgeraar een participatieverklaringstraject volgen.

Het inburgeringsprogramma is omvangrijk
Van jou wordt verwacht dat je tijdens de uitvoering van het PIP de inburgeraar klaar stoomt voor de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Een inburgeringsprogramma kent een doorlooptijd van gemiddeld 3 jaar. Veel te doen dus. Dit brengt ons bij misschien wel het belangrijkste aspect: Het voeren van regie voor het inzetten van de juiste stappen op het juiste moment. En ook dat als het nodig is de juiste interventie kan worden gedaan.

De administratie en betalingen regel je in CiVision Samenlevingszaken
Op dit moment leg je de gegevens met betrekking tot inburgering vast in CiVision Samenlevingszaken. Dit is ook nodig omdat bij de inburgering natuurlijk ook administratie hoort. Je wil de aanbieder van inburgeringsactiviteiten betalen. En je draagt ook zorg voor de juiste aanlevering van CBS-statistieken.  
Binnenkort kun je in iSamenleving een eerste Verzoek voorziening doorzetten
Wij bogen ons de afgelopen maanden over verbeterslagen. We zijn druk aan het werk om gegevens vanuit iSamenleving door te zetten naar CiVision Samenlevingszaken. Dit realiseren we met Verzoek voorziening. In iSamenleving kun je de casus strak regisseren en als het nodig is iets binnen de backoffice te regelen, dan zet je dit eenvoudig door naar CiVision Samenlevingszaken.

We verbeteren de module Inburgering in overzichtelijke stappen
De verbeteringen delen we op in stappen. Op dit moment zijn we druk bezig met de juiste uitbreiding van de productencatalogus. Hierin staan de voorzieningen die je aanbiedt aan je inwoner. De catalogus koppelt de juiste informatie in het Verzoek voorziening aan elkaar. Als deze goed is ingericht dan is de basis gelegd om met de optie Verzoek voorziening ten aanzien van de inburgering te werken. 

De eerste verbetering is het Verzoek voorziening voor de start van het inburgeringsprogramma
Wij richten ons eerst op de start van het inburgeringstraject. Je krijgt dus als eerste het Verzoek voorziening waarmee je de inburgering start. Dit staat gepland voor de tweede helft van dit jaar.

Het beheren en afsluiten van een inburgeringstraject wordt veel eenvoudiger
Na de start van een inburgeringstraject wil je in staat zijn dit te regisseren en dus ook te beheren. Aan het einde van het traject wil je ook vastleggen met welke resultaten het traject wordt afgerond. Dit zijn dan ook de volgende stappen die wij zullen zetten bij het ontwikkelen. Zo is het op termijn mogelijk om het gehele inburgeringstraject te starten, te beheren en te eindigen in iSamenleving. En dat alle informatie die in de backoffice van CiVision Samenlevingszaken bekend moet zijn wordt doorgezet via een Verzoek voorziening.  

Meer aandacht naar de inburgeraar
Deze verzoeken afhandelen binnen iSamenleving scheelt je dubbele werkzaamheden. Hierdoor heb jij meer tijd over om aandacht te geven aan waar het echt om gaat. De inburgeraar zelf.  

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken