Direct naar de content
icon search white
29 augustus 2019 - Blogs

Zoektocht naar nieuwe kalenderfunctionaliteit

“Door je niet vast te pinnen op wàt de klant wil, maar door te vragen waaróm iemand iets wil, gooi je je opties open en kom je vaak tot veel betere oplossingen.” Precies wat we deden en doen bij de (door-)ontwikkeling van iBurgerzaken. En een belangrijke reden om blij te zijn met alle marktsignalen die we ontvangen. En een belangrijke reden om continu om ons heen te kijken naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe technologieën. Zo focussen we nu op de kalenderfunctionaliteit binnen iBurgerzaken. En voor de doorontwikkeling van deze toepassing binnen iHuwelijk en iBegraafplaats hebben we wat vragen voor je…  

Afrekenen met erfenissen uit het verleden 

Inmiddels is de app iHuwelijk ruim 5 jaar in gebruik* en zien we dat het tijd is voor doorontwikkeling. Ook omdat we dezelfde kalenderfunctionaliteit nu hergebruiken in iBegraafplaats en tegen bepaalde grenzen aanlopen. In softwaretermen spreken we dan van refactoring; een technische onderhoudsbeurt om de programmatuur te verbeteren.  

Een zijstapje om uit te leggen hoe deze behoefte aan refactoring
-natuurlijkerwijs– ontstaat: Na verloop van tijd zijn er nieuwe opvattingen over eerder gemaakte apps en eerder geschreven codes. Bijvoorbeeld door het werken aan een ander project of een andere app. Door het leren van nieuwe functies van een programmeertaal. Door het beter leren kennen van een framework. Door updates/doorontwikkeling van het framework zelf. Of vanwege nieuwe toepasbare technologieën in de markt.  

Beantwoord jij een paar vragen voor ons? 

Zo zien we bij de doorontwikkeling van de kalenderfunctionaliteit bijvoorbeeld mogelijkheden met Office 365. En sowieso deden we de afgelopen jaren veel ervaring op die we nu goed kunnen toepassen. Om de juiste keuzes te kunnen maken hebben we een aantal vragen opgesteld. En we zouden het geweldig vinden als elke gemeente deze vragen beantwoordt.   

Voor het juiste verwachtingsmanagement, bij refactoring wordt meestal geen nieuwe functionaliteit toegevoegd. Het biedt de mogelijkheid een project up-to-date te brengen naar de op dat moment geldende technische standaarden. Het zal wel direct bijdragen aan gebruiksgemak voor de ontwikkelaar én de eindgebruikers van het product. En op termijn biedt het wellicht wel meer mogelijkheden voor nieuwe functionaliteit. Anders zouden we er natuurlijk niet aan beginnen…  

Een technisch hoogstandje  

Innovatie, samenwerking en vertrouwen staan bij PinkRoccade Publiekszaken hoog in het vaandel. We zoeken voortdurend naar technieken om onze burgerzakenapplicatie nog verder te verbeteren. Outlook 365 combineren met iBurgerzaken is wellicht zo’n technisch hoogstandje dat perfect past in onze filosofie en die van gemeenten. Het is echter wel zaak om vanuit de techniek vooral de verbinding te zoeken met de business en de markt om zo een herkenbare en toegevoegde waarde te zijn. Juist daarom stellen we liever voordat we gaan beginnen een aantal vragen. En we hopen dan ook op een hoge response.  

 --------

*) Het begon met een bouwtekening 

De eerste iBurgerzaken app die in gebruik werd genomen was iHuwelijk; de allereerste digitale aanvraag ooit was voor het partnerschap van Bart en Yvonne op 24 juni 2014 in gemeente Waalwijk. Het gebruik van de huwelijksagenda markeert hiermee eigenlijk de livegang van iBurgerzaken. Petje af voor de medewerkers van gemeente Waalwijk, de kwartiermakers en de medewerkers van PinkRoccade Publiekszaken.  

In 2012 maakten we samen met de kwartiermakers een zogenaamd “interaction design” of “wireframe” voor iHuwelijk. Zo’n interactiemodel kunnen we zien als een bouwtekening waarop de goede ideeën zijn uitgewerkt. Het gaat een aantal keer “heen en weer” zodat alle functionaliteit duidelijk uitgetekend wordt met elkaar. Het is dus de eerste aanzet richting de ontwikkeling van een app. Op deze manier begint de app enigszins te leven en ontstaat een goed beeld van de (on)mogelijkheden van de app; de kwartiermakers weten wat ze krijgen en de ontwikkelaars weten wat ze moeten bouwen. Dit schept enorm veel duidelijkheid op voorhand en geen onplezierige verrassingen achteraf. Zo leggen we samen de juiste fundering. 

Deel via: