Direct naar de content
icon search white
29 november 2018 - Blogs

Wij geloven in co-creatie!

PinkRoccade Local Government werkt in co-creatie omdat we geloven dat we samen verder komen dan alleen. In co-creatie werken we nauw samen met onze klanten zodat we producten ontwikkelen die precies aansluiten bij de behoeften van gemeenten.   

Hoe werkt een co-creatie?
Wanneer er meerdere klanten zijn die dezelfde productbehoefte uitspreken benaderen we hen om een co-creatie te starten. Deze is ook wel bekend onder de noemer Special Interest Group afgekort SIG. Bij een SIG zijn de kwartiermakers gevormd en geven we samen invulling aan de ontwikkeling van het product.

Voor de totstandkoming van het product hanteren we de scrum methodiek. Hierbij tonen en evalueren we iedere twee weken de tussentijdse resultaten. Klanten hebben zo direct invloed op het ontwikkelproces. Door ideeën met elkaar uit te wisselen en goed naar elkaar te luisteren zorgt co-creatie ervoor dat het uiteindelijke resultaat een gezamenlijke succes is.

Wat vinden onze klanten van co-creatie?
Recentelijk hebben we met de kwartiermakers het product iNzicht Sociaal Domein ontwikkeld én met veel succes! Onze klanten beschikken voortaan op elk gewenst moment over betrouwbare en consistente realtime management- en stuurinformatie. Het biedt hiermee inzicht, overzicht en trends die het voor een gemeente mogelijk maakt de dienstverlening richting de burgers te verbeteren.

De kwartiermakers zijn zeer te spreken over de co-creatie én met het uiteindelijke resultaat. Bram Kap van gemeente Hellevoetsluis heeft onder andere meegedaan met de SIG en is hierover positief. Zij doen mee omdat ze het belangrijk vinden om vooraf en tijdig invloed te hebben op hetgeen wat uiteindelijk gemaakt wordt. Daardoor hebben ze een product waar ze écht iets aan hebben. 

Ben je benieuwd hoe onze andere klanten de co-creatie zelf hebben ervaren? 
Klik hier voor de video.   

Doe jij ook mee aan co-creatie? 
Op dit moment zijn we nog op zoek naar kwartiermakers voor het nieuwe initiatief Logboek. Met Logboek ontwikkelen we samen een functionaliteit waarbij je metadata van bevragingen van persoonsgegevens uniform en centraal logt. Persoonskenmerken maken we hiermee centraal inzichtelijk, ook wanneer deze door verschillende instanties zijn beheerd. Je krijgt hiermee ook duidelijkheid welke instantie de specifieke persoonsgegevens registeren en vanuit welke rol de registraties zijn opgevraagd en/of gemuteerd.

Wil je aan deze co-creatie deelnemen of heb je nog vragen over Logboek? Neem dan contact op Ton Timmermans via Ton.Timmermans@PinkRoccade.nl of 06-46091168.

Deel via:

‘Samen met de klant komen tot een optimale ondersteuning van processen en diensten geeft me energie.’

Ton Timmermans, Product Owner Gegevensmanagement
Ton Timmermans website.png