Direct naar de content
icon search white
6 juni 2017 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (juni 2017)

Deze maand met name aandacht voor extra investeringen iBurgerzaken voor hogere beschikbaarheid en verhoging continuïteit dienstverlening.

Extra investeringen iBurgerzaken voor hogere beschikbaarheid en verhoging continuïteit dienstverlening

Samen met klanten zijn we continue bezig met de beschikbaarheid van iBurgerzaken.

Het klinkt goed als je zegt dat de applicatie 99,5% beschikbaar is. Doch ook dan kan het zeer vervelend zijn als Burgerzaken niet bereikbaar is. Welke oorzaak ook. Deze oorzaken kunnen divers zijn. Het gaat fout ergens in de keten, bij je eigen gemeentelijk of landelijk netwerk, de Pink Private Cloud of er is sprake van fouten in de burgerzakenapplicatie of ergens in de keten bij een andere partij.

Daar hebben de burger en ook de medewerkers van de gemeente, terecht, geen boodschap aan. De dienstverlening stagneert en dat kan en mag niet.

Voor mij voldoende reden om in 2017 extra te investeren in de continuïteit van de dienstverlening. In totaliteit is bijna 1 miljoen euro vrijgemaakt om een aantal maatregelen te nemen die ervoor moeten gaan zorgen dat de dienstverlening door kan gaan en de uitval van iBurgerzaken maximaal wordt beperkt. Dit krijgt hoge prioriteit in ons productie- en serviceplan.

Onderstaand een aantal van deze maatregelen op een rij:

 1. Een gefaseerde uitlevering van de releases.

Ofwel we gaan eerst met 10 gemeenten in productie met de nieuwe release iBurgerzaken. En als er na 14 dagen geen fouten zijn geconstateerd, vindt de uitrol voor alle gemeenten plaats. Deze 10 gemeenten krijgen een gratis testomgeving en we maken goede afspraken over het testen, het eerste in productie gaan en de extra ondersteuning die men krijgt. De 6 huidige Core Kwartiermakergemeenten worden hiervoor benaderd en we zoeken nog 4 gemeenten die mee willen doen en breed iBurgerzaken gebruiken. Interesse? Meld je bij mij (06-29527442).

 1. Uitbreiding van de testscenario’s alvorens in productie te gaan.

Ofwel voordat de release wordt vrijgegeven, zijn er een aantal testen gedaan. Deze testen worden uitgebreid en frequenter gedaan. Denk hierbij aan het uitbreiden van de automatische testscenario’s. Deze draait vanaf nu elke nacht en we gaan het aantal testscenario’s verdrievoudigen. We noemen dat de integratietesten. Denk ook aan het uitbreiden van de performancetesten. Bij elke release of hot fix wordt de loadtest gedraaid, waarbij de performance van alle functies wordt beproefd. Ook deze wordt volledig herzien.

 1. Uitbreiding van de failover situaties in de Pink Private Cloud.

Ofwel uitbreidingen van een tweede oplossing die het direct overneemt als er iets fout gaat. Denk hierbij aan een tweede VPN-verbinding naast de GemNet-verbinding. Denk hierbij aan dubbele beveiligingsservers of specifieke batchservers. Beetje technisch doch het is nodig gebleken om naast de twin uitgevoerde applicatieservers, de twin formule ook op andere omgevingen toe te passen. Te vaak is er toch een storing op één van de 125 servers of ergens in de netwerk, of ergens in een applicaties of ergens in de keten… Hoe meer het automatisch wordt overgenomen, zonder dat de gebruiker er weet van heeft, hoe beter het is.

 1. Uitbreiding van de monitoring.

Denk hierbij aan de verdubbeling van de servers die worden bekeken maar ook aan de duurtijd dat er monitoring plaatsvindt. Dit gaat naar 7x24 uur met automatische alerts als er iets fout dreigt te gaan.

 1. Extra bezetting en ondersteuning bij de release vrijgave.

Gebleken is dat de opschaling van medewerkers te lang duurt als er escalaties zijn. Vandaar de aanstelling van een incidentmanager, de opschaling van het aantal consultants bij een release-uitlevering en stand-by regeling van de ontwikkelaars, zodat we snel kunnen opschalen als het nodig is. Ook zal de communicatie bij storingen extra aandacht krijgen.

 1. Opstellen en invoeren van continuïteitsvoorziening voor de gemeenten.

Ofwel stel dat Burgerzaken toch niet te benaderen is, om welke reden ook, hoe kan dan de burger toch geholpen worden zodat hij of zij niet naar huis gestuurd hoeft te worden en later terug moet komen? Denk hierbij aan het handmatig invullen van formulieren die dan later verwerkt worden, het later opsturen of thuisbrengen van de aktes Burgerlijks Stand of het afhandelen van de aanvragen van Reisdocumenten via bijvoorbeeld Cipers. Maar ook ook dat iBurgerzaken in gebruik kan blijven ook als er verderop in de keten iets fout gaat, bijvoorbeeld als de servicebus of het zaaksysteem niet operationeel is.

We zoeken nog 5 gemeenten waarbij we de continuïteitsvoorziening in de praktijk willen implementeren en testen. Interesse? Bel me direct (06-29527442). Daarna wordt de continuïteithandleiding gratis ter beschikking gesteld aan alle gemeenten.

Nog enkele wetenswaardigheden

 1. #LSG17 gaat door. De reacties zijn goed. Bijna 50 gemeenten namen deel aan de eerste ronde. De tweede ronde is aangekondigd en kun je volgen zonder de eerste te hebben bijgewoond. In het najaar herhalen we bovendien de eerste workshop. Meld je NU aan. Het is gratis en je leert enorm van anderen. Wacht niet. Vol is vol.
 2. Dimpact heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: Gemeente Coevorden is de eerste gemeente die live is gegaan met de uitgebreide integratie tussen iBurgerzaken en het zaaksysteem e-Suite. Top prestatie Coevorden. Proficiat.
 3. De aanbieding voor de testomgeving is nog in proef bij enkele gemeenten. Dus de massale aanbieding laat nog even op zich wachten.
 4. De Kennisbank welke gekoppeld is aan iBurgerzaken, is overgenomen door SDUvind. Dus van Reed Business, naar Vakmedia, naar SDUvind. Goede nieuws is dat er niets veranderd. Ook de proefperiode van 3 maanden voor de koppeling geldt nog steeds. Voorwaarde hiervoor is dat de gemeente de Kennisbank al heeft. Aanmelding stopt hiervoor per 1 juli 2017. De 3 maanden gratis uitproberen, kunnen dan wel na de vakantie ingaan. Ofwel...bel Mariecken van Riel (06-29528008) en ze regelt alles in.

Planning BRP nog onder voorbehoud

Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de vertraging en het extra geld wat nodig is om de BRP af te ronden. Met inachtneming van de risicomarge geeft dit het volgende beeld in de tijd:

Ten aanzien van de gemeente als afnemer van de BRP: 

 • Start initiële BRP vulling per 1 mei 2019;
 • Overzetten afnemers en gemeenten op LO3-koppelvlakken van de BRP per 1 juni 2019;
 • Aansluiten eerste koploperafnemer per 15 juni 2019;
 • Aansluiten overige koplopers vanaf 15 augustus 2019;
 • Start massaal aansluiten afnemers per 15 december 2019;
 • Afronding aansluiten afnemers per 15 juni 2021.  

Ten aanzien van de bijhouding van de gemeenten, incl. risicomarge BRP:

 • Aansluiten eerste koplopergemeenten per 1 oktober 2019;
 • Aansluiten overige koplopers per 1 december 2019;
 • Start massaal aansluiten gemeenten per 1 maart 2020;
 • Afronding aansluiten gemeenten per 1 oktober 2021.

Daarmee komt de totale duur van de transitieperiode BRP uit op 29 maanden (van 1 mei 2019 tot en met 1 oktober 2021). 

Het is nog even wachten op het onderzoeksrapport en dan zal er een besluit worden genomen m.b.t. deze BRP planning en de extra kosten. Daarna is het aan de leveranciers hun planning wederom te herijken en aan te passen op de BRP-planning.

Los van de vertraging en extra kosten (ook voor iBurgerzaken) staan we positief tegenover het BRP-project en is ook aangegeven volop mee te werken aan het eindresultaat. De Minister en ook alle iBurgerzaken klanten mogen rekenen op volledige ondersteuning vanuit PinkRoccade.

Bron: brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Deel via: