Direct naar de content
icon search white
1 januari 2018 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (januari 2018)

Allereerst wens ik alle lezers een gelukkig en gezond jaar toe. Op naar een mooi 2018 waarin we met iBurgerzaken de innovaties verder doorzetten en de focus komt te liggen op de blije medewerkers.

Een korte terugblik op 2017

Voor iBurgerzaken is er in 2017 wederom veel gebeurd.

Landelijk is definitief gestopt met de BRP. En ook de doorstart, de GVR, is gestopt. Persoonlijk vind ik dit zeer jammer. Het stagneert nieuwe innovaties in de overheidsdienstverlening. En we moeten minimaal de komende 10 jaar nog werken met een 30 jaar oude oplossing voor landelijke berichtenverkeer en de bijbehorende database. Dat nog los van de 100 miljoen euro van het landelijke project, die niets heeft opgeleverd voor de gemeenten en ook niet voor iBurgerzaken.

Roadmap iBurgerzaken

Voor onze iBurgerzaken klanten gaan we de reeds bekende roadmap afmaken (zie nieuwsbrief nov. 2017). Ik ben blij dat we gekozen hebben voor een compleet nieuwe oplossing, iBurgerzaken. En had graag onze desinvestering, om aan te sluiten op de landelijke BRP, ingezet in nieuwe innovaties voor iBurgerzaken of meer dienstverlening voor onze klanten.

Nieuwe producten, koppelingen en diensten

In 2017 hebben we 4 nieuwe apps opgeleverd; iVerblijf & Adres Inschrijving, iBegraafplaats, iVerkiezing en iRapportage. Met dank aan onze kwartiermakers.

Ook hebben we een aantal nieuwe koppelingen opgeleverd met AMP, JCC, zaaksystemen, Dynalogic, ORIBI id-solutions en iDocumenten. Geen gemakkelijke trajecten.

Naast de innovaties in de applicaties is de iSecure productlijn geannonceerd. Een onderwerp wat steeds belangrijker wordt. En is een nieuw dienstverleningsconcept geïntroduceerd, wat beter inspeelt op uw dienstverleningsvraag: iService.

Gemeenten

Aan de klantenkant hebben we maar liefst 17 gemeenten mogen verwelkomen die hebben gekozen voor iBurgerzaken en zijn er 15 klanten van Dimpact live gegaan met iBurgerzaken (lees meer in dit artikel uit de nieuwsbrief). Ook zijn er veel implementaties geweest van Selfservice Package 2 en testomgevingen. Ook onze grootste gemeente Groningen (202.567 inwoners 1 januari 2017) is nu live met iBurgerzaken.

Selfservice

Het meest trots ben ik op de resultaten van de #LSG17 selfservicecampagne waarin de klanten hebben bewezen dat ons selfserviceconcept een juiste keuze is. De selfservicepercentages per proces bewijzen dat we de burgers blij maken en ook de werkdruk voor de medewerkers met iBurgerzaken vermindert. We merken wel dat de verschillen bij de gemeenten groot zijn en we meer aandacht moeten schenken aan de nieuwe manier van werken.  

Samengevat, een energiek jaar met mooie resultaten qua product en voor de klanten. Een geweldige klantenkring die innovatief is en een mooie basis vormt voor nog betere oplossingen.

Een korte vooruitblik naar 2018

Ook realiseren we ons dat we nog veel kunnen en ook moeten verbeteren. Zowel in het aanbod als ook in het gebruik van iBurgerzaken. Dat betekent dat het alleen nog maar mooier kan worden. Voor burgers, voor medewerkers bij de gemeenten en ook voor ons team.

Toekomstplannen

We leren nog elke dag en de laatste 3 maanden hebben we de roadmap en de strategie opgezet voor 2018. Deze willen we delen en met jullie bijstellen. Voor 1 mei willen we sessies houden om de plannen voor de toekomst voor elke gemeente en voor ons samen op te stellen en te bespreken. Laat weten als je hieraan behoefte hebt en een bijdrage wilt leveren en we maken een afspraak. Dat doen we het liefst met enkele gemeenten uit jouw buurt samen

Customer Care

Onze focus gaat in 2018 vooral liggen op wat wij noemen Customer Care. Ofwel we gaan extra activiteiten uitvoeren gericht op het nog beter en sneller uitvoeren van de dienstverlening en de afhandeling ervan voor de gemeentelijke medewerkers van iBurgerzaken.

Enkele voorbeelden van ons Customer Care programma 2018 zijn:

 1. Ondersteuning bieden bij het verhogen van de selfservicepercentages per proces. Er komt wederom een nieuwe ronde #LSG18 en een landelijk congres (#GPSC18). Daardoor ontstaat een werkdrukvermindering voor de medewerkers;
 2. Samen kijken naar procesverbeteringen en onnodige handelingen elimineren (lean processen). Daardoor zijn medewerkers minder tijd kwijt;
 3. Opleiden en begeleiden van medewerkers die nog moeten wennen en de nieuwe werkwijze. Daardoor snellere omschakeling en meer motivatie met snellere afhandeling;
 4. Versneld invoeren van Selfservice package 2 en 3. Met de “groene verhuizing” en de digitale aangiften van Reisdocumenten en Rijbewijzen als focus;
 5. Hulp bieden om goede rapportages op te zetten voor je gemeente met iRapportage. Daardoor minder werk en meer service naar de interne medewerkers en andere afdelingen;
 6. Dienstverleningsaanbod documentcreatie uitbreiden. Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van applicaties van Kofax en SmartDocuments. Inclusief nieuwe innovaties binnen iBurgerzaken. Daardoor minder tijd kwijt voor de applicatiebeheerders;
 7. Samen kijken welke nieuwe functionaliteit nog geboden moeten worden voor bijvoorbeeld de BAG-koppeling, de automatische verwijdering van TB01-berichten, koppeling postintake, werkplek scanning en andere kassasystemen, paspomaten en afsprakensystemen;
 8. Oplossingen bieden voor betere fraudebestrijding en snelle identificatie van documenten en personen. Daardoor minder dure onderzoeken en meer beveiliging voor de medewerkers;
 9. De samenwerking onderling in regioverband extra stimuleren en van elkaar leren. Daardoor meer uitwisselbaarheid van kennis en zelfs werkzaamheden en inzetbaarheid;
 10. Doorvoeren van verbeteringen in iCommunity en verhogen van de gebruiksvriendelijkheid. Daardoor sneller antwoord op vragen of meer inzicht in de mogelijkheden/oplossingen;
 11. De iAcademy uitbreiden met ervaren collega dienstverleners in uw buurt. Daardoor meer mogelijkheden bij pieken of kennisgebrek collega gebruikers in te zetten.

Nieuwe innovaties

Daarnaast hebben we een gedetailleerde roadmap en productieprogramma voor nieuwe innovaties binnen iBurgerzaken gepland.

 • iNaturalisatie is gestart met de ontwikkeling. De eerste versie willen we in release 2.13 uitleveren.
 • iVerkiezing wordt direct na de verkiezingen van 2018 beschikbaar gesteld voor verkoop en implementatie in respectievelijk het 2e en 3e kwartaal van 2018. Dit na een praktijkproef met 5 kwartiermakers bij de verkiezingen van 2018.
 • iRapportage gaan we uitleveren. Met kwartiermakers komen we tot 50 standaardoverzichten in het 1e kwartaal 2018.
 • Het aantal koppelingen met zaaksystemen gaan we uitbreiden.
 • We gaan op het gebied van ‘veiligheid’ ook starten met kwartiermakers. Denk daarbij aan secure mail, secure gegevens en secure documenten.

Nieuwe klanten

In 2018 zijn er 12 herindelingen. En ik verwacht in 2018 nog een 20-tal klanten die gaan overstappen naar iBurgerzaken. De grotere gemeenten van Nederland gaan in 2018 de balans opmaken nu de landelijke BRP van de baan is. Dat zal leiden tot de nodige aanbesteding. Daarnaast verwacht ik ook dat veel gemeenten iBegraafplaats, iService en onderdelen van de iSecure lijn gaan afnemen.

Blije medewerkers!

Samengevat: In 2018 zetten we medewerker centraal en gaan we iBurgerzaken nog beter gebruiken in al haar facetten en uitbreidingen. Waren 2016 en 2017 de jaren om de burger blij te maken, in 2018 gaan we focussen op de medewerkers blij maken.

Ik wens je een gezond en gelukkig 2018 toe, met veel mooie momenten samen.

Mat

----

Ontvang je onze Publiekszaken nieuwsbrief nog niet? Vergeet je dan niet aan te melden, zodat je deze update nooit meer hoeft te missen... Stuur bovendien deze nieuwsbrief door naar je collega’s die wellicht de nieuwtjes ook willen weten.

Deel via: