Direct naar de content
icon search white
5 februari 2018 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (februari 2018)

Dit keer 2 onderwerpen: Wat nu de landelijke BRP niet doorgaat? Wat zijn de plannen van onze overheid? En als 2e onderwerp een helpende hand om alle ontwikkelingen binnen Burgerzaken te vertalen naar een 5-jarenplan voor jouw gemeente. Veel leesplezier en reageer met onderwerpen naar mij. Mijn oproep: laat je collega’s zich aanmelden op deze nieuwsbrief. Ik merk te vaak dat medewerkers niet op de hoogte zijn van allerhande ontwikkelingen.

Is er nog leven zonder de doorontwikkeling van de landelijke BRP?

Eind 2017 is de stekker getrokken uit de ontwikkeling van de landelijke BRP. De grote vraag is: Wat nu…? Hoe verder….?

Op 31 januari 2018 heeft de Tweede Kamer de brief ontvangen over de verdere stappen nu de landelijke BRP definitief niet doorgaat. Onderstaand het advies aan deze Kamer en een eerste reactie vanuit mij.

  1. Allereerst wordt de broncode (alsnog) volledig vrijgegeven. Dat gaat op 31 maart 2018 gebeuren. Wat het ook waard is. Mijn mening is dat het weer kan leiden tot nieuwe acties dit te onderzoeken. Gaat de VNG dit opnieuw oppakken? Weer een periode van twijfel en geen keuzes. Met iBurgerzaken volgen we dit en de komende 2 jaar hebben we geen last van dit besluit. Eerst onze roadmap afmaken, gericht op de dienstverlening voor de burger en de verbetering van de processen voor de medewerkers van Burgerzaken. En als er iets gaat gebeuren, gaan we graag meedoen maar dan wel met commitment.
  2. Het 2e onderwerp raakt de toekomstvastheid van de huidige oplossing. En dan hebben we het vooral over het huidige 30 jaar oude berichtenverkeer: de huidige GBA-V/BRP gegevensvastlegging en de complexe werkwijzen van PL uitwisselingen. De focus hierbij is de komende 5 tot 7 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat er veel verbeteringen mogelijk zijn in de omgeving van de huidige oplossing. Maar in de kern zal er niet veel veranderen. De landelijke afnemers en de gerelateerde systemen aan de GBA/BRP gaan een facelift krijgen. Voor de gemeentelijke systemen gaan we de nodige LO-wijzigingen krijgen. Dit zijn dure wijzigingen vanwege de technologisch oude omgeving waar we op aan moeten sluiten. Voor iBurgerzaken is dit geen probleem aangezien dit product is ontwikkeld op basis van de laatste technologie. Voor de gemeentelijke database en berichtuitwisseling, zijn we helaas als leveranciers nog afhankelijk van deze landelijke omgevingen.
  3. Het 3e onderwerp betreft het plan van aanpak voor de toekomstvisie van de BRP. Voor de zomer is het plan… dit plan op te leveren. In de berichtgeving aan de Tweede Kamer wordt al duidelijk dat we voor 2025 niet op een nieuwe landelijke BRP hoeven te rekenen.

Samengevat, mijn reactie:

Ik ben blij dat wij, samen met kwartiermakergemeenten, een nieuw systeem hebben ontwikkeld. iBurgerzaken is gericht op de verbetering van de dienstverlening door de burger en de verbetering van de gemeentelijke processen. En niet gericht op de landelijke aansluiting.
Ik vind het jammer, dat we nog tot 2025 moeten wachten totdat er landelijk fundamenteel iets gaat gebeuren. Daardoor zijn we nog minimaal 7 jaar afhankelijk van een 30 jaar oude berichtenverkeer en landelijke bepaalde databasestructuur. En de vraag blijft, of het in 2025 dan wel tot een succes gaat leiden?
Ik denk dat we als gemeenten en Burgerzaken leveranciers misschien wel een alternatieve oplossing aanbieden? Samen zijn we sterker en komen we verder! Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat dit minder kost dan de 100 miljoen van het huidige BRP project. Voor mij en iBurgerzaken wederom een bevestiging dat we de juiste keuzes met jullie hebben gemaakt. De komende 5 jaar staat onze koers vast.

Wat is jouw mening?

Uiteraard ben ik altijd benieuwd naar de mening van jullie als iBurgerzaken gemeenten. Reageer naar mij (mat.keijers@pinkroccade.nl) en indien relevant gaan we een blog openen over dit onderwerp.

Wil jij ook een operationeel Burgerzakenplan voor de komende 5 jaar?

Vorige nieuwsbrief heb ik onze plannen voor 2018 geannonceerd met de nieuwe producten en diensten die er aan gaan komen. Daarop heb ik veel reacties ontvangen. Super. Veel gemeenten zijn nog volop aan de slag met het optimaliseren van Selfservice Package 1 (de apps voor de Burgerlijke Stand) of zijn net gestart met Selfservice Package 2 (verhuizingen, rijbewijzen en reisdocumenten). Komt nog de AVG bij. En dan komen we weer met 10 nieuwe initiatieven…
De vraag “om de gemeenten te helpen dit alles op een rijtje te zetten”, is begrijpelijk. Hierbij rekening houdend met de individuele, eigen situatie van de gemeente. Denk aan benodigde kennis, de samenwerkingen binnen de gemeente, het gemeentelijke beleid, de dienstverleningsvisie en misschien wel het belangrijkste, de veranderingsbereidheid en daadkracht.

Een 5-jarenplan in 3 stappen

Mijn gedachte is om samen met 3 tot 5 gemeenten in een workshop de komende ontwikkelingen te vertalen in een 5-jarenplan waarin de activiteiten zijn opgenomen. Zo ontstaat een mijlpalenplanning en tijdsplan. Dit inclusief een kosten-/batenoverzicht. Uiteraard vertaald naar de individuele situatie van de gemeente. Als jij hierin interesse hebt, dan hoor ik het graag!

Deze gezamenlijke aanpak bestaat uit de volgende 3 stappen:

  1. Analyse van de gemeentelijke situatie: Wat zijn de doelstellingen van de gemeente? Wat is het dienstverleningsbeleid? Welke vormen van (mogelijke) samenwerking zijn er? En wat is de huidige stand van zaken bij Burgerzaken? Dit doen we op basis van de analyse van de gemeentelijke plannen, onze eigen informatie en een telefonisch onderhoud met de gemeente.
  2. Een iBurgerzaken-workshop van 4 uur: We toetsen de toekomstige ontwikkelingen op gebied van burgervraag, wetgeving, ICT en werkomgeving met het aanbod vanuit iBurgerzaken en de Digitale Agenda. Dit wordt concreet vertaal in een 5-jarenplan rekening houdend met de individuele situatie van de gemeente uit punt 1. Deze workshop doen we met 3 tot 5 gemeenten, waardoor we een goede uitwisseling krijgen van inzichten en meningen. Na afloop van de workshop is er een gezamenlijk evaluatie en gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen en andere onderwerpen te bespreken.
  3. Tot slot gaan we de bevindingen vastleggen in een bondig rapport: Het 5-jaren Burgerzakenplan, inclusief. een meerjarenbegroting van de baten en kosten. En inclusief een presentatie voor het MT of College. Dit plan leveren we 2 weken na de workshop op, de presentatie plannen we rond datzelfde moment.

Door deze aanpak kunnen we de kosten beperken tot 1.000 euro per gemeente.

Interesse?

Graag wil ik hier een bijdrage aan leveren, mits er voldoende vraag is bij jullie. Laat me daarom weten of jouw gemeente interesse heeft! Doe dit zodra je dit leest of uiterlijk binnen 2 weken. Vul simpelweg dit formulier in om je interesse kenbaar te maken. Geen verplichtingen: Mocht je later niet mee willen doen, geen punt. Ik wil nu vooral weten of er behoefte is om deze workshop verder te ontwikkelen. De uitvoering gaat, bij voldoende interesse, de komende 4 maanden plaatsvinden.

Mat

----

Ontvang je onze Publiekszaken nieuwsbrief nog niet? Vergeet je dan niet aan te melden, zodat je deze update nooit meer hoeft te missen... Stuur bovendien deze nieuwsbrief door naar je collega’s die wellicht de nieuwtjes ook willen weten.

Deel via: