Direct naar de content
icon search white
6 augustus 2018 - Blogs

Wetenswaardigheden burgerzaken (augustus 2018)

Deze maand aandacht voor het meerjarenplan, eIDAS én wat we zoal gaan doen in de 2e helft van 2018. Veel leesplezier! En reageer met onderwerpen naar mij. Mijn oproep: laat je collega’s zich aanmelden op deze nieuwsbrief.

De zomervakantie en de 2helft van 2018

Het is nu rustig in gemeenteland. En fantastisch mooi weer. Maar wie het verdient krijgt het ook. Dus laat duidelijk zijn dat jullie het ook verdiend hebben!

De komende maanden gaan we het heel druk krijgen; Veel herindelingen en veel nieuwe gemeenten die met iBurgerzaken aan de slag gaan. Daarnaast komt #LSG18 uit de startblokken en gaan veel gemeenten aan de slag met de nieuwe modulen iVerkiezing, iRapportage, iVerblijf & Adres Inschrijving, iBegraafplaats en iRapportage Dashboard.

Onze ontwikkelaars gaan aan de slag met de BAG-verwerking in iBurgerzaken. En we gaan het managementdashboard een extra impuls geven. Tevens willen we je verrassen met een mooie tekst data integratie (TDI) oplossing. Ofwel de verbetering van het gebruik van de modeldocumenten.Ook de iSecure-lijn en iService gaan extra aandacht krijgen.

Voor ons Operations team, de Pink Private Cloud, staat een groot project in de uitvoering. Er is al manjaren gewerkt aan de cloudverbetering en we gaan met de cloud weer een level hoger. Als de planning meezit ga je de verbeteringen dit jaar nog merken.

eIDAS voor burgerzaken

  1. Wettelijk kader eIDAS
    Overheden moeten vanaf september 2018 wettelijk voor Europese burgers benaderbaar zijn via hun eigen nationale inlogmiddel. Dus Nederlanders via DigiD naar andere Europese overheden en andere Europese burgers via hun inlogmiddel bij de Nederlandse overheden. De meeste gemeenten doen dit via de website, formulier of zaaksysteem.
  1. Toepassingen binnen Burgerzaken
    Speurtocht naar de functionele mogelijkheden voor Burgerzaken dienstverlening vanuit andere Europese burgers, beperkt zich met name tot het opvragen van Burgerlijke stand uittreksels. In mindere mate kan het interessant zijn voor aangiftes in relatie tot de Burgerlijke Stand. Dit kan via de methoden zoals hierboven is aangegeven. Dit kan ook door een aanpassing in specifieke systemen als iBurgerzaken waardoor er geautomatiseerd afwikkeling mogelijk is en het de gemeente minder tijd kost.
  1. eIDAS en iBurgerzaken.
    Onderstaand de informatie op welke wijze ik graag met iBurgerzaken de klanten wil ondersteunen:

   a. We gaan met iBurgerzaken eIDAS ondersteunen;

   b. Dit gaan we in eerste instantie doen voor Uittreksels Burgerlijke Stand en
   vervolgens voor de Burgerlijke Stand apps (mits de kwartiermakers dit zinvol
   vinden). Teruggave BSN nummer via eIDAS is verplicht voor Burgerzaken
   dienstverlening;

   c. Momenteel is aansluiting op eIDAS versie 1.11 mogelijk. Deze is nog
   beperkt in functionaliteit en betekent een extra abonnement voor
   eHerkenning. Vanaf versie 1.13 (naar verwachting november dit jaar) is dit
   niet meer nodig;

   d. Dit betekent dat we met iBurgerzaken in het 4e kwartaal de
   ontwikkelingen weer verder oppakken en naar verwachting begin 2019
   uitleveren.

Dit is de planning. Ik hou jullie via de nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen en veranderingen.

We zijn nog op zoek naar 5 kwartiermakers die willen meedenken in de beste oplossen en vervolgens als eerste testen en live gaan met eIDAS. Laat me weten als je interesse hebt (Mat.Keijers@pinkroccace.nl).

Tot slot: Vanwege de AVG ontvangen mogelijk veel collega’s van je geen nieuwsbrief meer. Laat ze zich aanmelden voor de Inspiratiemails. Ofwel... herinner jouw collega's om zich aan te melden. Dat doe je door ze te mailen of door het benoemen in een overleg.

Deel via: