Direct naar de content
icon search white
29 november 2017 - Blogs

Serieus aan de slag met ‘verleiden’? Maak een plan!

Hoe zet je de kracht van marketing goed in als gemeente? Het begint met bepalen van je ankerpunten, doelstellingen en doelgroep. Uiteraard kijk je ook naar effectiviteit versus kosten.  Pas dan neem je besluiten over de kanalen en marketingmiddelen. En kijk je hoe je (keten)partners slim kunt inzetten. Dit alles beschrijf je in een strategisch marketingcommunicatieplan voor jouw gemeente. Zodat iedereen weet wat de bedoeling is, en je serieus aan de slag kunt met verleiden naar het gewenste (digitale) kanaal.

Ankerpunten, richting en duidelijkheid

Als je het mij vraagt is marketing het belangrijkste aspect van elke gemeente. Uiteraard naast het hebben van een goede dienstverlening. Het rendement van marketingcommunicatie vergroot je door planmatig te werken. Dat geeft richting en zorgt voor zicht op de totale marketingcommunicatie. Het schept duidelijkheid over wat er binnenkort, het komende jaar of komende jaren moet gebeuren en welke budget hiervoor nodig is.

Natuurlijk, ver vooruit kijken heeft geen zin. Daarvoor draait de wereld te snel. Maar het gebruik van ankerpunten maken het wel degelijk mogelijk een stukje vooruit te kijken: De dienstverleningsvisie (ambitie) van de gemeente bijvoorbeeld. En misschien zijn er ook kernwaarden geformuleerd? Dit zijn de krijtlijnen voor je communicatieplan. De basis voor je strategische planning van alle marketingcommunicatie-activiteiten.

Hét communicatieplan bestaat niet (waarschuwing)

Ook voor het verhogen van selfservicepercentages binnen Burgerzaken, of meer specifiek de implementatie van iBurgerzaken, bestaat hét communicatieplan niet. Elke situatie vraagt om een andere invulling en andere accenten. Verschillende dienstverleningsvisies en doelgroepen vergen in de praktijk eigen 'variaties'. Maar met onderstaande vragen en de voorbeelden op iCommunity zal je weinig moeite hebben om jouw communicatieplan aan te passen aan de eigen gemeentelijke situatie.\

  • Wat zijn onze ankerpunten: ambitie, (dienstverlenings-)visie en kernwaarden
  • Wat zijn onze voorkeurskanalen (per proces), ook kijkende naar effectiviteit en kosten?
  • Wat zijn onze doelstellingen, bijvoorbeeld het gewenste selfservicepercentage (per proces)?
  • Hoe bereiken we onze doelgroepen en doelen (per proces)?
  • Welke ketenpartners betrekken we (per proces)?
  • Welke boodschap willen we (per proces) overbrengen?
  • Welke instrumenten en middelen hebben we nodig voor ons concept en onze strategie? Wie doet er wat en wanneer? (planning) 
  • Welke kosten zijn er te verwachten? Welk budget is er (nodig)?
  • Waar halen we inspiratie vandaan? Waar vinden we voorbeelden?

Elke campagne beter dan de voorgaande

Vergeet overigens de evaluatie niet: Wat ging er goed? Wat ging er fout? Wat kan er anders of beter? Zijn de doelstellingen (binnenkort) behaald? Dat maakt het effect van wat je doet zichtbaar binnen de gemeente en je toekomstige campagnes nog beter.

Evaluatie kun je ná en tijdens een campagne doen. Tijdens de campagne kan je zaken er omheen aanpassen, zodat de campagne effectiever en/of efficiënter wordt. Maar deze resultaten, de kwantitatieve en kwalitatieve learnings gebruik je ook aan het begin van een nieuwe campagne. Daardoor kan elke volgende campagne nog beter worden dan de voorgaande! Zo blijf je serieus bezig met marketingcommunicatie. 

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)