Direct naar de content
icon search white
22 juli 2016 - Blogs

Onder embargo? Ja graag!

Onderweg naar kantoor hoorde ik vorige week donderdag op Radio 1 een discussie over een persbericht onder embargo. Heel typisch, want juist afgelopen maand was ik getuige van hoe een persbericht onder embargo precies teweeg bracht waarop de gemeente Weert had gehoopt.

Een embargo is een verzoek aan de pers om niet te publiceren voor een bepaald tijdstip. Deze aanpak vergroot de kans dat het nieuws na het aflopen van het embargo zoveel mogelijk aandacht tegelijk genereert. Persberichten onder embargo zorgen bovendien voor gelijke kansen: offline media en grote redacties kunnen blijven concurreren met online media en bloggers. Voor artikelen met diepgang. En voor zuivere berichtgeving gebaseerd op (gecontroleerde) feiten: journalisten kunnen een gedegen verhaal maken, doordat ze voorbereidingstijd hebben.

Noodzaak geheimhouding

Journalisten willigen het verzoek in, respecteren het embargo, wanneer ze overtuigd zijn van de noodzaak het nieuws nog even geheim te houden. En daar ging het mis bij het voorbeeld wat ik op de radio hoorde. Het draaide allemaal om een rapport van de Ombudsman, wat onder embargo werd verstuurd en daags erna om 10 uur ’s ochtends gepubliceerd mocht worden. Het AD ging echter vlak na het ontvangen van dit bericht over tot publicatie. Dat kan geen toeval zijn en het moet gaan om schending van het embargo, was de conclusie. Uit de toelichting die in deze uitzending werd gegeven bleek echter dat zij al eerder in het bezit waren van deze informatie en al werkten aan een artikel. Alle deelnemers aan het gesprek vonden het toen uiteraard terecht.

Deze publicatie van het AD veroorzaakte dat hét persmoment van de Ombudsman veel eerder kwam dan verwacht. Want een ongeschreven afspraak is dat het embargo automatisch komt te vervallen, zodra de informatie via een andere bron beschikbaar is. Een belangrijke tweede punt dat aan bod kwam was dan ook dat een goed embargo een actieve afspraak tussen twee partijen zou moeten zijn. Een embargo kan dan ook eigenlijk niet eenzijdig worden opgelegd, wat in dit voorbeeld wel het geval was…

Het resultaat

Nieuwsgierig naar het goede voorbeeld, wat ik in de inleiding aanhaalde? Gemeente Weert verstuurde op woensdag 22 juni het volgende bericht: “Embargo uitnodiging: Eerste geboorteaangifte een feit, primeur voor Limburg”. Dit embargo verliep daags daarna om 13.30 uur. Het moment waarop de burgemeester van gemeente Weert en de directeur van SJG Weert aanwezig waren bij de ondertekening van de eerste digitale aangifte in het ziekenhuis. Het zal je niet verrassen dat er op deze dag diverse berichten verschenen, zowel offline als online.

Een mooie bijkomstigheid: Doordat de pers zelf aanwezig mocht zijn bij deze primeur is er op diverse manieren verslag gelegd van dit moment: Zo koos Weert de gekste voor een bericht met heel veel foto’s, waar Weert Actueel koos voor een filmpje. Ook L1 besteedde er op provinciaal niveau aandacht aan, zowel in de krant, online als in het journaal.  

Checklist embargo

Om dit resultaat te behalen is het van belang om heel bewust gebruik van te maken van een persbericht of uitnodiging onder embargo. En het in dat spaarzame geval op de juiste manier aan te vliegen, om ook daadwerkelijk de beoogde media-aandacht te behalen. Juist omdat voorlichters te pas en te onpas een embargo meenden te moeten leggen, is dit concept aan enorme inflatie onderhevig geweest.

  • gebruik een embargo als de journalist tijd nodig heeft om een goed nieuwsbericht te schrijven
  • gebruik een embargo als het nieuws een gebeurtenis in de nabije toekomst betreft en de inhoud nog geheim moet blijven
  • licht de reden van het embargo toe in de noot voor de redactie
  • houd het embargo zo kort mogelijk (één tot twee dagen), verstuur uw persbericht anders later
  • zet bovenaan het persbericht tot wanneer (datum en tijdstip) het embargo geldt, bijvoorbeeld ‘Embargo tot donderdag 23 juni 2016, 13.30 uur’
  • spreek intern af hoe u reageert als het embargo wordt geschonden

Weet wel, juist omdat voorlichters te pas en te onpas een embargo meenden te moeten leggen, is dit concept aan enorme inflatie onderhevig geweest...

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)