Direct naar de content
icon search white
10 mei 2016 - Blogs

Macht is plicht; vrijheid is verantwoordelijkheid. Ook bij BRP

Het belang van een correct adres bij de juiste persoon gaat verder dan gemeentelijke dienstverlening zoals een paspoortaanvraag of kunnen stemmen bij verkiezingen. Het kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld als inwoners moeten worden gewaarschuwd of opgespoord bij een ramp. Daarvoor moet de overheid haar zaken op orde hebben, maar heeft de inwoner ook zijn verantwoordelijkheid.

De gemeente moet wettelijk iedereen die binnen haar grenzen woonachtig is, registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Meer dan 600 instellingen, zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst, baseren zich hierop. Het is dan ook randvoorwaardelijk dat deze actuele en betrouwbare gegevens bevat. Dit maakt de overheid efficiënter, de dienstverlening beter en de aanpak van fraude doeltreffender. Hoe stimuleren we als overheid dat inwoners ook hierin hun verantwoordelijkheid nemen?

Parkeervergunning.jpeg 

‘Voorkom gedoe, kijk het na’

Correcte BRP-registraties zijn voor de overheid onder andere van belang om te voorkomen dat burgers nationale en gemeentelijke heffingen ontlopen. Het is als inwoner echter ook belangrijk dat het klopt, vanwege het ontvangen van studiefinanciering, parkeervergunning of pensioen. Door in haar campagne ‘Voorkom gedoe, kijk het na’ dergelijke voordelen voor burgers te benadrukken, creëert de overheid heel slim gedeelde verantwoordelijkheid. Deze campagne vraagt mensen bij te dragen aan een nog betere kwaliteit van de BRP. Burgers worden letterlijk opgeroepen om hun persoonlijke gegevens te controleren om zo hun voordelen niet mis te lopen. [attractive][i]

Kiezen met overtuiging

Nog altijd is bij de meeste gemeenten informatie te vinden over het belang van een juiste registratie en deze campagne. Maar er wordt ook, en dat is wellicht nog belangrijker, veel aandacht geschonken aan het doorgeven van verhuizingen. Want het de burger zo gemakkelijk mogelijk maken om de verhuizing door te geven is natuurlijk de eerste stap naar een correcte BRP. [easy][ii]

Want is betere dienstverlening 60 uur loketten openzetten binnen onze openingstijden of is het beter om het digitale kanaal open te stellen? Veel gemeenten, waaronder Almelo en Ede, kiezen met volle overtuiging voor digitale dienstverlening. Het is immers een wens van de burger om niet naar het gemeentehuis te hoeven als dat niet echt noodzakelijk is. En bovendien wil men die aangifte doen op het moment dat het hem schikt en dat is meestal niet binnen gemeentelijke openingstijden.

Communiceer succesvoller over gemeentelijke dienstverlening

Natuurlijk blijft het wel zaak om de verhuizer te wijzen op en verleiden naar het digitale kanaal. Door het inzetten van samenwerkingsvormen bijvoorbeeld; Wat te denken van een samenwerking tussen de gemeente en een makelaar of (studentenkamer)verhuurder om het digitale kanaal te promoten?[iii] Een efficiënte overheid met goede dienstverlening en doeltreffende aanpak van fraude willen we allemaal. Maar dan zullen zowel overheid als burgers hierin hun vrijheden alsook verantwoordelijkheden moeten nemen. Het blijft daarbij zaak om tijdig na te denken over verleiden, marketing en effectievere communicatie met de burger. Want waarom zouden we steeds het wiel opnieuw uitvinden!?[i] Maak het aantrekkelijk voor mensen [attractive]; Het EAST-model heb ik eerder toegelicht in mijn blog ‘Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden’. 

[ii] Maak het mensen gemakkelijk [easy]; Het EAST-model heb ik eerder toegelicht in mijn blog ‘Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden’. 

[iii] De mogelijke, maar wellicht spannende samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven heb ik eerder toegelicht in de blog ‘Communiceer succesvoller over gemeentelijke dienstverlening’.

---------------------------

Sanne van der Zanden
Marketing & Communicatie Specialist
businessunit Publiekszaken

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)