Direct naar de content
icon search white
6 juni 2016 - Blogs

Digitaal verleiden begint met creatief inzetten van marketingmiddelen

Om de burger naar het digitale kanaal te verleiden is marketing nodig. Dat kan zonder dure reclamebureaus. Je komt al heel ver met de slimme inzet van doordachte creativiteit en hergebruik van bestaande middelen.

Om digitale dienstverlening echt voor je te laten werken, zal je er voortdurend voor moeten zorgen dat de mogelijkheden bekend zijn en je website gevonden wordt. Alles draait om het idee dat je goede content maakt voor die mensen die al – bewust of onbewust – op zoek zijn naar jouw dienstverlening. Deze content biedt je vervolgens online aan, maar zeker ook offline.

Leaflet-Huwelijk.jpg
Hergebruik van bestaande middelen.

Goed afgestemde content

De toolkit die is ontwikkeld voor de communicatie rondom iBurgerzaken bevat dan ook zaken als advertenties, leaflet en natuurlijk posters, maar ook brieven voor partners die samen met jou de weg naar het digitale kanaal stimuleren. Hoewel overheid en bedrijfsleven wellicht garant staan voor een spannende relatie, zal juist deze samenwerking een enorme boost geven aan de digitale dienstverlening in jouw gemeente.

Zo waren er afgelopen maand twee gemeenten – Boekel en Neder-Betuwe – die PinkRoccade Local Government de opdracht gaven om de middelen uit de marketingcommunicatietoolkit voor iBurgerzaken voor hun gemeente geschikt te maken. Met een minimale investering kunnen zij nu toch burgers en bedrijven verleiden naar het digitale kanaal. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, want dit resulteert in blije burgers én blije ambtenaren.

Klein, maar grote kansen

Voor kleine ondernemers en dus ook kleine gemeenten zijn de budgetten voor marketing vaak beperkt. Het creatief inzetten van middelen is dan een hele goede oplossing. Temeer daar juist in kleine gemeenten, met vaak grote oppervlaktes en dus lange reistijden van en naar het gemeentehuis, de klant – burger en bedrijf – openstaat voor digitale dienstverlening. Men moet dan echter wel weten dat de gemeente, sinds kort, deze mogelijkheden biedt.

Door je content af te stemmen op de behoeften van je doelgroep en op de fase van het beslissingsproces waarin zij zich bevinden, verhoog je op natuurlijke wijze het percentage digitale dienstverlening. Deze vorm van verleiden heeft bewezen zeer effectief te kunnen zijn. Vanuit dit gedachtegoed zijn dan ook de middelen in onze marketingcommunicatietoolkit ontwikkeld.

Een aantal tips

  • Gebruik bestaande middelen.
  • Werk je gemeente omhoog in Google.
  • Recycling is niet alleen iets voor afval, maar ook voor content.
  • Denk aan auteursrechten op foto’s, kijk eens op https://pixabay.com/nl/ of http://logomakr.com/.
  • Houd het simpel!
Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)