Direct naar de content
icon search white
4 april 2018 - Blogs

Continu aandacht voor performance iBurgerzaken

De performance van iBurgerzaken is een thema dat onze aandacht blijft houden. Ook nu deze de afgelopen periode sterk is verbeterd. We horen het dan ook graag als er binnen jouw gemeente twijfels zijn over de performance. Afgelopen maand waren we bijvoorbeeld bij gemeente Edam-Volendam en een aantal constateringen delen we graag met jullie.

Blijf performanceproblemen vooral melden

In het eerste kwartaal hebben 8 gemeenten meldingen gedaan omtrent de performance van iBurgerzaken. Wij hebben gemerkt dat bij bepaalde handelingen processen te lang duren. De meeste meldingen zijn te herleiden naar technische storingen en/of verkeerde configuratie. Andere meldingen zijn lastiger te herleiden.

Wij begrijpen dat deze performanceproblemen heel vervelend zijn. Om alle gebruikers van onze software zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij de applicatiebeheerders om alle performanceproblemen bij ons te melden. Wij doen onze uiterste best om het zo spoedig mogelijk te verhelpen. Daarbij geldt: Hoe specifieker de melding, des te beter en sneller de analyse.

Onderzoek naar performance gemeente Edam-Volendam

iBurgerzaken behoort ook voor jouw gemeente een goede performance te hebben, maar is afhankelijk van de internetverbinding en inrichting van de omgeving van de klant. Van onder andere gemeente Edam-Volendam hebben we diverse signalen ontvangen over de performance. Reden om met een projectgroep een groot onderzoek te starten binnen dit unieke applicatielandschap.

In de week van 19 maart (week 12) waren we op bezoek bij gemeente Edam-Volendam. We hebben geconstateerd dat de applicatie op de meeste onderdelen een goede performance laat zien: De balieprocessen die door de gemeente effectief worden gebruikt werken naar behoren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzingen, het uitreiken van rijbewijzen en reisdocumenten. Een paar functionele aandachtspunten van de gebruikers zijn meegenomen naar onze afdeling Development en toegevoegd aan iCommunity.

De 2 belangrijkste bevindingen rondom performance delen we graag met jullie:

Constatering 1: vertraging bij tonen gegevens in het zoekscherm

Bij het invoeren van gegevens in het zoekscherm komen de gegevens vertraagd in beeld.  

iBZK-zoekscherm.png
  • Workaround: Toets CTRL + F5, het zoekscherm functioneert weer naar behoren. Storing kan echter weer opnieuw optreden.
  • Oplossing op korte termijn: Een aanpassing in de software te verhelpt de storingen definitief. Deze aanpassing gaat met de volgende release in productie: R2.13 (mei 2018).

Constatering 2: Gemnet-verbinding fout ingesteld

De verbinding van het netwerk, in dit geval Gemnet, moet goed zijn. KPN constateerde foutmeldingen bij een controle: De Link Settings op de firewall, die is gekoppeld aan de Gemnet-router, werden aangepast.    

Hieronder de schermprint van de firewall interface (Gemnet). Hij is van Auto/Auto naar 100/FD gezet. Hieronder een voorbeeld van de juiste instellingen van deze firewall:

iBZK-firewall.png (1)

Wij willen jullie verzoeken om deze foutmelding vooralsnog rechtstreeks bij KPN te melden. Dan kan via dit emailadres: servicedesk.lokaleoverheid@kpn.com. We hebben bij KPN de vraag uitstaan of wij deze meldingen voor gemeenten mogen doen. Hier hebben we nog geen antwoord op. Los hiervan is het voor iedere gebruiker verstandig om zelf bij instellingen de interface te controleren op fouten.

Overige maatregelen & acties

In de komende periode gaan wij verder met het verrichten van onderzoek bij klanten. Nogmaals: als jij binnen jouw gemeente performanceproblemen ondervindt, meld het dan!

Tegelijkertijd hebben we intern een aantal afspraken gemaakt. Ons doel is om de gebruikers van iBurgerzaken nog beter van dienst te kunnen zijn en de performance voor alle gemeenten blijvend te verbeteren.

In onze volgende nieuwsbrief zal een 2e blog staan met de verdere uitkomsten van onze bevindingen. Tevens wordt in deze blog uiteengezet welke acties wij in de komende tijd gaan uitvoeren.

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Innovatie Manager
Engelbert Wijnhoven