Direct naar de content
icon search white
Vacatures

Stageopdracht

Direct solliciteren op deze vacature

Inleiding

Binnen PinkRoccade Ruimte & Omgeving registreren wij voor onze klanten objecten zoals huizen, straten, groengebieden, wijken, en dergelijke. Dagelijks zijn we bezig gegevens uit verschillende bronnen zo efficiënt mogelijk te combineren. Hierdoor zien gemeenten altijd de meest actuele gegevens op hun scherm. Dit maakt het voor onze 344 gemeenten in Nederland makkelijker om haar werk te doen. En worden er bijvoorbeeld geen verkeerde belastingaanslagen gestuurd of vergunningen meer verleend aan de inwoner.

Dit maakt dat de kwaliteit van deze data cruciaal is. Het is dan ook noodzakelijk om deze te verbeteren en op pijl te houden. Dit begint bij inzicht in de kwaliteit voordat het verbeterd kan worden. Hoe zorgen we ervoor dat gemeenten van elkaar kunnen leren en welke gemeente heeft dit nu eigenlijk het beste op orde.

Omschrijving

Voor deze opdracht ga jij op zoek naar manieren om de datakwaliteit inzichtelijk te maken en dit op een mooie manier te presenteren aan de gemeenten. Een deel van de input bestaat uit terugmeldingen van inwoners. Als dit in beeld is gebracht willen de gemeenten natuurijk ook zien of er een stijgende lijn inzit. Waar staan ze en waar gaan ze naartoe. Doen ze het net zo goed als andere gemeenten of misshien wel beter. Tussen gemeenten mag competitie ontstaan om de beste te zijn. Een goede datakwaliteit is namelijk in hun eigen belang.

Het liefst zien we deze inzichten terug in onze eigen ROS (Ruimte en omgevings suite). Dit platform is gebasseerd op JAVA en wordt continue doorontwikkeld. De tooling om deze data inzichtelijk te maken staat verder niet vast. Zijn er mogelijkheden om deze data interactief te maken dan is dat nog mooier.

Ben jij diegene die van complexe data een mooi plaatje met handige inzichten maakt?

Een inkijkje in gebruikte methodes, technieken en libraries:
JAVA, Angular, Azure, Docker, Kubernetes, XML, JAXB, JAX-WS, Spring Boot, Postgis, SQL, Geoserver, Openlayers, Jenkins, SVN, GIT, Sonar.

Onderdelen

  • Inventariseer de databronnen waar we over beschikken
  • Onderzoek samen met gemeenten hoe zij datakwaliteit zien
  • Onderzoek hoe we datakwaliteit meetbaar kunnen maken
  • Onderzoek welke KPI’s bijdragen aan een hogere datakwaliteit en hoe dit weer te geven is
  • Hoe verwerk je dit in een trendlijn en periodieke overzichten
  • Maak inzichtelijk hoe andere gemeenten het doen en wat kunnen ze van elkaar kunnen leren
  • Maak een concept kwaliteitsmonitor en toets deze bij gemeenten

Over PinkRoccade Local Government

PinkRoccade Local Government is een leverancier van software en dienstverleningsconcepten voor de lokale overheid.

De Business unit Ruimte & Omgeving richt zich op de BAG (Basisregistratie van Adressen en Gebouwen), belastingen, Kadaster en de koppelingen tussen deze basisregistraties. Door objecten centraal vast te leggen en toegankelijk te maken, te beheren en te koppelen aan andere basisregistraties of (inter)gemeentelijke oplossingen, maken gemeenten, belastingkantoren en waterschappen hun bedrijfsvoering effectiever. Op basis van deze gegevens worden belastingen sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger berekend en geïnd.

 

Deel via:

Direct solliciteren op deze vacature