Direct naar de content
icon search white
Error bij het laden van Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Modules/HeroBig.cshtml)
Minimalisering van de foutkans Voorkomen dat budgetten fout gebruikt of overschreden worden
Maximale efficiency en transparantie 1x realisatie van integrale bedrijfsvoering
Doorlooptijd korter in de verwerking

Gemeente Stein telt circa 60 budgethouders. Voor de budget- en autorisatiecontrole maken de medewerkers gebruik van een recent geïmplementeerde module Budgetcontrole van PinkRoccade Local Government. Een belangrijke stap op weg naar een effectieve integrale bedrijfsvoering.

Implementatie Budgetcontrole

Speelruimte

Zo’n extra module is goed in het systeem te integreren, aldus Monique Bovens, Financieel Medewerker afdeling Bedrijfsvoering: ’Je moet het natuurlijk wel goed beheren, want je geeft op gebruikersniveau de autorisatie aan en daarmee ook de budgetten waar de medewerker de beschikking over heeft. En je moet de goedgekeurde budgetten uiteraard zorgvuldig in het systeem verwerken.

Goed beheersbaar

Soepel verloop

De implementatie is soepel verlopen. Bovens: ‘Als je basis in orde is, als de hiërarchie en de knooppunten in het systeem al goed geregeld zijn, dan is zo’n module vrij eenvoudig op gebruikersniveau in te stellen. Het hangt natuurlijk ook af van de hoeveelheid gebruikers. Bij ons zijn dat er circa zestig, dus dat is goed beheersbaar.

Verbetering bedrijfsvoering

Scherper inzicht

De nieuwe toepassing levert veel op: scherper inzicht in de workflow, kortere
doorlooptijden in de verwerking en een betere vervangbaarheid van medewerkers. Bovens: ‘In een digitale workflow heb je meer transparantie en kun je meer snelheid van handelen bereiken. Je totale bedrijfsvoering verbetert aanzienlijk.’

Deel via:

Wil je meer weten?

In de volledige klantcase gaan we in op het proces, de samenwerking en de oplossing.

De volledige klantcase bekijken?

Download document (1MB)

Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren fors bezuinigen en meer complexe taken gaan uitvoeren.

Nederlandse gemeenten moeten de komende jaren fors bezuinigen en meer complexe taken gaan uitvoeren. Tegelijkertijd worden de eisen voor dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen steeds hoger. Herschikking van taken en nieuwe inrichting van de ondersteunende processen zijn onvermijdelijk.

Financiën & Services

Experts

Maak kennis met onze experts

‘Mijn doel is om samen met de klant en ons team oplossingen te realiseren die de gemeente optimaal ondersteunen bij haar eigen doelen.’

Julius Haagh, Product Manager Financiën & Services
Julius Haagh

Ik help je graag verder

+31 6 4670 6625