Direct naar de content
icon search white
Gemeente Stein: Inwoners willen graag 24/7 bereikbaarheid en zoveel mogelijk zelf regelen

Burgers en bedrijven eisen betrouwbaarheid van een overheidsorgaan

shutterstock_95662684.jpg
ICT beheerkosten 80% overzichtelijker
Bereikbaarheid 24/7 voor de burgers
Betrouwbaarheid 100% van het systeem

'Gemeente Stein is niet zo’n grote gemeente en er komen veel nieuwe taken op ons af. Daarom hebben we besloten ons alleen nog bezig te houden met onze core business: dienstverlening richting burgers en bedrijven. Inwoners willen graag 24/7 bereikbaarheid en zoveel mogelijk zelf regelen. Nu we de stap naar de cloud hebben gezet kunnen we ons daar volledig op richten. Ook de ontwikkeling van de ICT-beheerskosten is een argument voor outsourcing.’, zegt Erik Hoffman, programmamanager bij de gemeente Stein.

fase 1

Stap naar de cloud

Als één van de eerste gemeenten in Nederland koos de gemeente Stein er anderhalf jaar geleden voor om kernapplicaties af te nemen via de cloud. De gemeente bracht de huisvesting van de hardware, opslag- en back-upfaciliteiten, technisch beheer én certificering van haar kernapplicaties onder in de Pink Private Coud van PinkRoccade Local Government. Dat biedt continuïteit en veiligheid. Met andere woorden: betrouwbaarheid. Iets wat burgers en bedrijven eisen van een overheidsorgaan.

Waarom?

Naar de cloud

Klantvraag

Burgers eisen 24/7 bereikbaarheid

Beheerskosten

zijn inzichtelijk

Investeren

in hardware niet meer nodig

Het resultaat

Applicatie in de cloud

Met de overstap naar de cloud kan de gemeente zich richten op de core business: dienstverlening richting burgers en overheid.

Erik Hoffman, programmamanager bij de gemeente Stein

‘'Inwoners willen graag 24/7 bereikbaarheid en zoveel mogelijk zelf regelen. Nu we de stap naar de cloud hebben gezet kunnen we ons daar volledig op richten. Ook de ontwikkeling van de ICT-beheerskosten is een argument voor outsourcing.’’

Deel via:

Wil je meer weten?

In de volledige case geeft Erik Hoffman aan waar je aan het moet denken in de transitie naar de cloud.

De volledige klantcase bekijken?

Download document (246KB)

Gemeentelijke Informatievoorziening | Kennisgerichte oplossingen

Gemeenten en andere overheidsorganisaties krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden waardoor nieuwe samenwerkingen met andere gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio's, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartners ontstaan.

Informatievoorziening

Experts

Maak kennis met onze experts