Direct naar de content
icon search white

Maak waardepapieren volledig digitaal beschikbaar

Waardepapieren
thema icon
thema Regie op gegevens
App Waardepapieren
#26

Maak waardepapieren volledig digitaal beschikbaar

De overheid verzamelt en gebruikt voor al haar taken veel persoonlijke gegevens van burgers en bedrijven, bijvoorbeeld adres, leeftijd en inkomen. Ze zorgt dat die gegevens correct en actueel zijn, dat deze veilig worden opgeslagen en dat deze efficiënt worden gebruikt en bovendien alleen waar dat mag. Burgers en bedrijven hebben tegelijkertijd steeds meer de behoefte aan regie op gegevens: zelf je eigen (persoonlijke) gegevens beheren, organiseren en delen met organisaties buiten de overheid, zoals een zorgverlener, woningcorporatie of schuldhulpverlener.

 

 

Maak waardepapieren volledig digitaal beschikbaar

Afschriften en uittreksels binnen iVerzoek zijn binnenkort ook digitaal beschikbaar. Ze bevatten een QR-code die de burger kan delen wanneer hij het nodig heeft. Wanneer de QR-code is gescand krijg je de gegevens van het uittreksel digitaal in de app te zien en valideert de partij of het een geldig document van de gemeente is. Doordat het document een QR-code bevat kan de burger het document dus delen met een 3e partij, bijvoorbeeld met een notaris of met een woningbouwcorporatie. De 3e partij kan dan, mits zij een QR-code validator hebben, de gegevens uitlezen. Hierdoor hoeft de gemeente het waardepapier niet meer te printen op speciaal papier, te voorzien van een handtekening en stempel van de gemeente en op te sturen. Door het digitaliseren van het proces downloadt de burger of instantie dit document direct vanuit het portaal. Het digitaal delen van waardepapieren heeft dus vele voordelen voor zowel de burger, derde partijen als de gemeente zelf.

Deze innovatie in de praktijk

Wanneer de burger de QR-code op een waarde- papier scant, krijgt hij/zij te zien dat het een geldig document van de gemeente is. De QR-code kan gemakkelijk door iedereen met een mobiele telefoon gescand worden (via de QR-code validator). Op deze manier kan het veilig digitaal, waardoor er een stuk minder tijd naar het proces uitgaat.

Gemeente Amersfoort

  •  2.314 aanvragen per jaar
  • 53% selfservice in 2020
  • 5 tot 10 minuten tijdbesparing per aanvraag

OPENburgerzaken pijlers

  • Dienstverlening
  • Ketenpartners

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

De dienstverlening wordt beter, sneller en persoonlijker dankzij regie op gegevens. Door het vrije verkeer van persoonlijke gegevens goed te regelen, op een manier die het vertrouwen van mensen in de samenleving (en de overheid) vergroot en beschermt. Mensen moeten (persoonlijke) data kunnen gebruiken om hun leven, werk of bedrijf te organiseren, terwijl belangrijke waarden als veiligheid en privacy geborgd zijn. Door mensen ook digitaal centraal te zetten, zorgen we voor maatwerk in dienstverlening, over de grenzen van publiek en privaat heen.