Direct naar de content
icon search white

Geef de burger een stem!

Burgerparticipatie.jpg
thema icon
thema Regie op gegevens
App OPENburgerzaken
#11

Geef de burger een stem!

De overheid verzamelt en gebruikt voor al haar taken veel persoonlijke gegevens van burgers en bedrijven, bijvoorbeeld adres, leeftijd en inkomen. Ze zorgt dat die gegevens correct en actueel zijn, dat deze veilig worden opgeslagen en dat deze efficiënt worden gebruikt en bovendien alleen waar dat mag. Burgers en bedrijven hebben tegelijkertijd steeds meer de behoefte aan regie op gegevens: zelf je eigen (persoonlijke) gegevens beheren, organiseren en delen met organisaties buiten de overheid, zoals een zorgverlener, woningcorporatie of schuldhulpverlener.

Geef de burger een stem!

De mening van een burger is belangrijk voor een gemeente. Het bewustzijn om proactief burgers te betrekken groeit, en dat is een goed teken. Veel burgers voelen zich betrokken bij hun leefomgeving en willen zich daarvoor inzetten. Vandaar dat steeds meer gemeenten hun rol aanpassen van mededelen naar communiceren. Van eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer. Dit proces, ook wel burgerparticipatie genoemd, biedt de inwoners de mogelijkheid om bij te dragen aan de besluitvorming en begroting van hun gemeente. Zo krijgen burgers een directe stem bij publieke beslissingen waardoor je als gemeente direct meer draagvlak creëert.

Deze innovatie in de praktijk

Stel je voor. Er is een verzoek gekomen om een nieuwe speeltuin te plaatsen op het grasveld bij jou in de buurt. Als burger wil je dan graag tijdig op een directe en persoonlijke manier benaderd worden, bijvoorbeeld via een notificatie in de app. Vervolgens wil je je mening geven. En tenslotte wil je dat de keuze die je maakt niet direct terug te herleiden is naar jou. Dit is mogelijk met het burgerparticipatieplatform: De identiteitscontrole van de burger vindt plaats op server 1. Vervolgens selecteer je als burger op server 2 je keuze. Deze gegevens zijn dus niet met elkaar verbonden waardoor je als burger veilig je stem kan laten horen en dus op een veilige manier betrokken bent bij de keuzes in je leefomgeving. Het gebruik van de app is eenvoudig en snel, waardoor het invullen van een vragenlijst door de gebruiker niet als een hele opgave wordt gezien. En als gemeente krijg je razendsnel inzicht in wat er leeft!

OPENburgerzaken pijlers

  • Dienstverlening
  • Digitale identiteit

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

De dienstverlening wordt beter, sneller en persoonlijker dankzij regie op gegevens. Door het vrije verkeer van persoonlijke gegevens goed te regelen, op een manier die het vertrouwen van mensen in de samenleving (en de overheid) vergroot en beschermt. Mensen moeten (persoonlijke) data kunnen gebruiken om hun leven, werk of bedrijf te organiseren, terwijl belangrijke waarden als veiligheid en privacy geborgd zijn. Door mensen ook digitaal centraal te zetten, zorgen we voor maatwerk in dienstverlening, over de grenzen van publiek en privaat heen.