Direct naar de content
icon search white

Tijdig sturen en bijsturen met iManagementdashboard

62999392_l_bew.jpg
thema icon
thema Datagedreven sturing
App OPENdashboard
#19

Tijdig sturen en bijsturen met iManagementdashboard

Als manager wil je maximale controle hebben over je organisatie, medewerkers en toekomst. Je wilt op het juiste moment de juiste beslissingen kunnen nemen en tijdig kunnen sturen en bijsturen. Dat vraagt om inzicht in de actuele prestaties, cijfers en vooruitzichten. Ongeacht tijdstip en locatie en altijd aangepast aan de actualiteit en de laatste ontwikkelingen binnen je gemeente.

Tijdig sturen en bijsturen met iManagementdashboard

Hoe fijn is een totaal overzicht over de lopende processen? Of inzicht in het gebruik van het digitale kanaal? Voor een gemeente is deze informatie erg belangrijk en relevant. Daarom is het ideaal als deze informatie gemakkelijk op te halen is binnen één applicatie. Met iManagementdashboard kan deze informatie eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt met duidelijke diagrammen, direct vanuit iBurgerzaken. De diagrammen zijn ook te gebruiken in documenten en presentaties. iManagementdashboard geeft dit inzicht voor iBurgerzaken op een gebruiksvriendelijke manier; inzicht in het gebruik van de applicatie én de door de applicatie gebruikte en gecreëerde gegevens. Met als doel om de kwaliteit en prestaties van de gemeentelijke dienstverlening en de betrokken medewerkers inzichtelijk te maken, te vergroten en te ondersteunen. Je kijkt naar de huidige status en de nabije toekomst. Dat stimuleert waar mogelijk een interventie, nog voordat er dingen misgaan.

Deze innovatie in de praktijk

iManagementdashboard is direct te benaderen via een snelkoppeling in iBurgerzaken. Het maakt gebruik van de procesdatabase van iBurgerzaken om met de meest actuele gegevens de verschillende grafische overzichten te produceren. De gegevens zijn te exporteren als data naar Excel, of als plaatje om te gebruiken in een document of presentatie. iManagementdashboard bestaat uit 3 tabbladen met overzichten die inzicht geven in de (lopende) processen in iBurgerzaken, namelijk:

  • Tabblad Selfservice: hier is een vergelijking te zien van de processen die potentieel door een burger of bedrijf gestart kunnen worden;
  • Tabblad Werkvoorraad: hier worden alle zaken van alle processen meegenomen;
  • Tabblad Doorlooptijd: hier worden van alle zaken de doorlooptijden getoond.

iManagementdashboard wordt in de toekomst verder uitgebreid met risicoprofielen. Wanneer een aanvraag niet binnen een risicoprofiel valt, kan de aanvraag automatisch gedaan worden. De aanvragen die wel binnen een risicoprofiel vallen, worden nogmaals door de ambtenaar gecontroleerd.

Theo Daniels, functioneel beheerder bij gemeente Helmond

‘Wil je echt snel inzicht hebben in de prestaties van de verschillende iBurgerzaken processen die je gebruikt binnen je gemeente? Gebruik dan iManagementdashboard. Het geeft inzicht in hoe je processen presteren op het gebied van kanaalsturing, werkvoorraad en doorlooptijd. Wist je daarnaast dat er een mooie doorontwikkeling op de planning staat? De app geeft voortaan inzicht over de detailinformatie uit de zaak.’

OPENburgerzaken pijlers

  • Burgerzaken data

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

Een datagedreven gemeente maakt goed gebruik van beschikbare data om (beleids)keuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen. Inzicht in de actuele prestaties, cijfers en vooruitzichten maakt het mogelijk tijdig bij te sturen wanneer noodzakelijk. Alles in het teken van publieke meerwaarde, de beste dienstverlening aan burgers.