Direct naar de content
icon search white

Ken de robuustheid van je zaakkoppeling

Goga
thema icon
thema Procesoptimalisatie
App iBurgerzaken
#21

Koppel met zaaksystemen

Zaakgericht werken helpt meerdere gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Om zaakgericht werken goed in te richten is het van belang om verder te kijken dan het zaaksysteem. Je zult ook taakspecifieke applicaties zoals iBurgerzaken mee moeten nemen in de inrichting; laat je alle vakafdelingen werken vanuit het zaaksysteem of vanuit de taakspecifieke applicatie verbind je de systemen? En hoe ga je om met de continuïteit van je dienstverlening? Ook steeds meer gemeenten maken gebruik van iBurgerzaken in combinatie met zaakgericht werken. Door een zaaksysteem of DMS te koppelen aan iBurgerzaken, wordt alles wat de gemeente in iBurgerzaken doet, archiefwaardig.

Ken de robuustheid van je zaakkoppeling

PinkRoccade Publiekszaken onderhoudt nauwe contacten met diverse leveranciers van zaaksystemen. Daarbij hanteren we een classificatie van zaaksystemen. Daardoor weet de gemeente beter wat de robuustheid van de zaakkoppeling is en of er meer of minder risico is voor uitval.

iBurgerzaken koppelt met diverse zaaksystemen

Kaart iBurgerzaken zaaksystemen-01.png

Bovenstaande landkaart is een momentopname van juli 2021.

Deel via:

Waarom dit werkt

Met een juiste inrichting geeft iBurgerzaken de zaakinformatie, de zaakstatus en ook de zaakdossiers van de burgerzakenaanvraag geautomatiseerd door aan het zaaksysteem. Daardoor zijn de juiste gegevens direct beschikbaar voor anderen, zoals MijnOverheid.nl, het Klant Contact Centrum van de gemeente en de medewerkers Burgerzaken. Het geautomatiseerd uitwisselen maakt het uitvoeren van taken eenvoudiger. Bovendien neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe doordat de kans op fouten afneemt. Gemeenten besparen door het gebruik van de koppelvlakken bovendien op uitvoeringskosten.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)