Direct naar de content
icon search white

Verstuur synchrone (zaak)berichten

Hosting
thema icon
thema Procesoptimalisatie
App iBurgerzaken
#155

Koppel met zaaksystemen

Zaakgericht werken helpt meerdere gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Om zaakgericht werken goed in te richten is het van belang om verder te kijken dan het zaaksysteem. Je zult ook taakspecifieke applicaties zoals iBurgerzaken mee moeten nemen in de inrichting; laat je alle vakafdelingen werken vanuit het zaaksysteem of vanuit de taakspecifieke applicatie verbind je de systemen? En hoe ga je om met de continuïteit van je dienstverlening? Ook steeds meer gemeenten maken gebruik van iBurgerzaken in combinatie met zaakgericht werken. Door een zaaksysteem of DMS te koppelen aan iBurgerzaken, wordt alles wat de gemeente in iBurgerzaken doet, archiefwaardig.

Verstuur synchrone (zaak)berichten

Het versturen van synchrone berichten tussen iBurgerzaken en het zaaksysteem zorgt voor een zo optimaal mogelijke monitoring van het zaak-berichtenverkeer. Bij synchrone communicatie wordt namelijk een sessie opgezet tussen 2 systemen en deze sessie blijft in stand totdat de berichten zijn verstuurd of de sessie expliciet wordt verbroken. Bij asynchroon berichtenverkeer kunnen berichten op elk willekeurig moment worden gestuurd, ongeacht of de communicatiepartner nu actief is of niet. Dit betekent dat er een 'store-and-forward' techniek moet worden gebruikt om de mogelijke tijdverschillen te compenseren. iBurgerzaken biedt haar berichten liefst aan via synchroon berichtenverkeer want daarmee kan iBurgerzaken direct constateren of het verzenden is geslaagd of niet. In het laatste geval kan iBurgerzaken de beslissing nemen om het op een later tijdstip nogmaals te proberen. Dit principe wordt succesvol toegepast bij de Continuïteitsvoorziening.

Deel via:

Waarom dit werkt

Met een juiste inrichting geeft iBurgerzaken de zaakinformatie, de zaakstatus en ook de zaakdossiers van de burgerzakenaanvraag geautomatiseerd door aan het zaaksysteem. Daardoor zijn de juiste gegevens direct beschikbaar voor anderen, zoals MijnOverheid.nl, het Klant Contact Centrum van de gemeente en de medewerkers Burgerzaken. Het geautomatiseerd uitwisselen maakt het uitvoeren van taken eenvoudiger. Bovendien neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe doordat de kans op fouten afneemt. Gemeenten besparen door het gebruik van de koppelvlakken bovendien op uitvoeringskosten.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)