Direct naar de content
icon search white

Werk archiefwaardig

Portaal - gegevens.png
thema icon
thema Procesoptimalisatie
App iBrondocumenten
#161

Performance, veiligheid en bereikbaarheid

Thema's zoals performance, bereikbaarheid, autorisaties, privacy & beveiliging zijn actueler dan ooit. Met de komst van de AVG wetgeving is het daarnaast van belang dat er processen zijn om de privacy van burgers en de bijbehorende persoonsgegevens te waarborgen. Er komt meer en meer (Europese) wetgeving en de vragen naar goede oplossingen nemen met de dag toe. Een goede ondersteuning van de (netwerk)specialisten die zich met deze thema’s bezig houden is dan ook essentieel.


Werk archiefwaardig

De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. De combinatie iBurgerzaken met iBrondocumenten, iZaaksuite, iArchief en/of iDocumenten voldoet aan de normen ISO 16175-1 (vervanging van NEN-2082) en ISO 16175-2. Dat betekent dat je als gemeente binnen iBurgerzaken archiefwaardig werkt met iBrondocumenten voor je brondocumenten zoals aktes. En dat je met iZaaksuite/iArchief/iDocumenten in combinatie met iBurgerzaken archiefwaardig werkt voor alle documenten in iBurgerzaken, denk hierbij aan procesdocumenten en kennisgevingen. Lees hier een uitbreid artikel over archiefwaardig werken. 

Michelle Meekes, Product Owner iBurgerzaken

‘Belangrijk is daarbij natuurlijk wel dat je als gemeente vervolgens ook je werkprocessen aanpast, zodat je daadwerkelijk archiefwaardig werkt volgens de richtlijnen.’

Gemeente Nunspeet

Koppeling tussen iBurgerzaken en zaaksysteem

“In het najaar van 2022 starten we met de implementatie van iBijhouding”, vertelt Cynthia de Joode applicatiebeheerder bij gemeente Nunspeet. Dat is de app binnen iBurgerzaken die je gebruikt om op een overzichtelijke manier actualiseringen en correcties op de persoonslijst door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan registeren huwelijk, registeren overlijden, mutatie reisdocumenten en mutatie gezag. Uniek is dat je de persoonslijst voor het bijwerken van de BRP laat controleren door de BestandsControleModule (BCM) van RvIG.

Ook deze overstap is een belangrijke stap in het optimaliseren van de gemeentelijke processen weet Cynthia: “Met de implementatie van iBijhouding brengen we weer een aantal processen volledig naar iBurgerzaken, de taakspecifieke applicatie. Naast dat we gebruikmaken van de voordelen van het nieuwe systeem voorkomen we daarmee ook dubbel werk. Het vastleggen van losse documenten in het zaaksysteem is dan namelijk niet meer nodig, het gehele proces zit dan in iBurgerzaken.” Natuurlijk heeft gemeente Nunspeet een koppeling tussen iBurgerzaken en het zaaksysteem om zo één klantbeeld te vormen en de archiefwaardigheid te borgen.

Deel via:

Waarom dit werkt

Vergelijk het met je eigen internetgebruik: de instellingen die je daarvoor doet hebben impact op onder andere jouw digitale beleving en veiligheid. Voor iBurgerzaken geldt hetzelfde: de instellingen en werkwijze van jouw gemeente kunnen wel degelijk van invloed zijn op de performance van bepaalde processen en de veiligheid van acties die daaruit voortkomen. Door hier samen kritisch naar te kijken voorkom je niet alleen performance issues, maar blijf je als gemeente ook scherp op het gebied van informatiebeveiliging.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)