Direct naar de content
icon search white

Start met het WAAROM

Golden-Circle.png
thema icon
thema Aansturing
App iBurgerzaken
#105

Start met het WAAROM

Mensen weten ‘wat’ ze doen in hun organisatie. Sommigen weten ‘hoe’ ze het doen. Maar er zijn maar weinig mensen die weten ‘waarom’ ze doen wat ze doen, aldus Sinek. In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘Waarom?’ heel bewust centraal. Het is een krachtig model om te komen tot niet langer denken, handelen en communiceren van buiten naar binnen maar van buiten naar binnen: Je WAAROM is je geloof. Het HOE zijn je acties die je onderneemt om je geloof te realiseren. En het WAT zijn de (meetbare) resultaten van die acties.

TedTalk Simon Sinek

The Golden Circle en iBurgerzaken

Laten we dit model eens vertalen naar de invoering van iBurgerzaken en de omslag naar digitale dienstverlening (selfservice) en daarmee de vraag naar procesoptimalisatie. Is er binnen jouw gemeente veel weerstand? Onderzoek dan of het WAAROM voldoende duidelijk is. Deze boodschap is een onmisbaar ingrediënt voor de intrinsieke motivatie die het fundament vormt om iBurgerzaken – zo optimaal mogelijk – in te voeren en te gebruiken op de afdeling Burgerzaken.

Interne communicatiestrategie

In de – interne – communicatiestrategie van je implementatie is het dus belangrijk om een heldere boodschap te communiceren over het WAAROM. Neem daarin zeker ook de dienstverleningsvisie van de gemeente mee. Wellicht kan de centrale WAAROM zelfs per proces specifiek worden uitgelegd? Bijvoorbeeld voor de aangifte overlijden is de uitwerking naar HOE en WAT anders dan voor het aanzetten van de Groene verhuizing. Het fundament, digitalisering of procesoptimalisatie blijft hetzelfde.

Deel via:

Waarom dit werkt

Sinek maakt de vergelijking tussen de Golden Circle en het menselijk brein. De buitenste cirkel, ‘what’, kan worden vergeleken met de neocortex. Dit is het gedeelte van de hersenen dat zich bezighoudt met rationele en analytische gedachten en taal. De binnenste twee cirkels corresponderen met het limbische systeem in het brein. Dit gedeelte van de hersenen is verantwoordelijk voor het gevoel van mensen, zoals vertrouwen en loyaliteit. Het is ook verantwoordelijk voor al het menselijke gedrag en het nemen van beslissingen. Het limbische systeem heeft geen capaciteit voor taal. Wanneer bedrijven beginnen met communiceren wat ze doen (‘outside in’), doen ze een beroep op de rationele benadering van medewerkers. Ze begrijpen de informatie die ze krijgen, zoals feiten en cijfers over het product. Alleen is dat niet hetgeen dat hun gedrag stimuleert. Daarom is het moeilijk voor gemeenten om adequaat in te spelen op het gevoel van mensen als ze zich richten op ‘what’. Het is dus beter om het gevoel te beïnvloeden door het te inspireren (‘why’), dan de ratio te manipuleren (‘what’).

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)