Direct naar de content
icon search white

Plan do check act

PDCA_Circle_Borging.png
thema icon
thema Proces optimalisatie
App iBurgerzaken
#106

Ontdek de kracht van Plan Do Check Act

De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act. Elke stap heeft een eigen karakter en logica. En ze komen logischerwijze ook voor in deze vaste volgorde. Hiermee kun je stap voor stap je werk, prestaties en organisatie verbeteren en op een hoger plan brengen.

Continu bijsturen en bijstellen

Met deze methode wordt aangegeven dat voor het bereiken van een hogere kwaliteit een continue cyclus op gang moet worden gebracht. Van het plannen van acties (Do), het ten uitvoer brengen van geplande acties (Act), het checken of de resultaten van de acties werkelijk zijn zoals was beoogd (Check) en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de checkresultaten (Act). Meestal is de cirkel afgebeeld op een heuvel. Die symboliseert de dynamiek die gepaard gaat met PDCA.

  • PLAN: plannen van activiteiten en stellen van doelen;
  • DO: voer het plan uit, neem kleine stappen in gecontroleerde omstandigheden;
  • CHECK: controleer en analyseer de resultaten;
  • ACT: neem actie om te standaardiseren of het proces te verbeteren.

+CONNECT: zoek verbinding met technologische ontwikkelingen

Stephan van den Broek, auteur van het veel geprezen boek ‘Management in Singularity’, voegt daaraan toe: ‘Mijn nieuwe PDCA-cirkel begint niet meer met Plan, maar met Connect: verbinding zoeken met de voor jouw onderneming relevante technologische ontwikkelingen. Dan kijk je niet meer vanuit het verleden naar jaarplannen en budgetten maar zoek je door ontwikkeling proactief op te zoeken, de connectie met buiten. Wat gebeurt daar en wat zijn de kansen en bedreigingen?’

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Product Manager
Sanne van der Zanden (2019)