Direct naar de content
icon search white

Maak informatie voor iedereen passend

ipad-g8b2559ccb_1920.jpg
thema icon
thema Inclusieve dienstverlening
App iVerblijf & Adres
#190

Gemeenten zijn er voor iedereen, daarom is het belangrijk om de dienstverlening aan te laten sluiten op de behoeften van alle mensen. Maar ook dat we belangrijke informatie zó formuleren en vormgeven dat iedereen het in 1 keer kan begrijpen. Ook als ze moeite hebben met lezen en verwerken van informatie zoals bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke beperking en minder digitaalvaardigen. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat inwoners jouw boodschap begrijpen én de vormgeving ervan aanspreekt? En hoe kan de software van iBurgerzaken daarbij ondersteunen?

Taal voor allemaal

‘Onmisbare’ informatie in 1 keer begrijpelijk voor iedereen

Gemeente Amsterdam zet Taal voor allemaal in om onmisbare informatie toegankelijk en begrijpelijk te maken voor alle Amsterdammers. Informatie die mensen écht nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Informatie over rechten, plichten, veiligheid, gezondheid etc. Alleen een toegankelijke tekst is niet genoeg. Het gaat ook om heldere achterliggende regelgeving, processen en documenten. Amsterdam werkt zo aan een inclusieve dienstverlening voor haar eigen burgers, bedrijven en instellingen. Al vanaf het B en W-besluit huisstijl (2002) moeten we bij de gemeente Amsterdam verplicht in heldere taal schrijven.

Besluit van GMT Amsterdam, april 2021

‘Het GMT stemt in om met Taal voor Allemaal onmisbare informatie begrijpelijk te maken voor alle Amsterdammers. Dit betekent: akkoord gaan met onmisbare informatie op A2-niveau, loslaten van de doelgroep-benadering voor deze informatie en herontwerpen van informatie.’

Lees meer op TOPdesk.

Verduidelijkt en vereenvoudigd

Verbeteringen in e-dienst iVerblijf & Adres

Voor het proces verhuizing zijn in iBurgerzaken release 4.6 (februari 2022) en iBurgerzaken release 4.7 (mei 2022) meerdere verbeteringen doorgevoerd in samenwerking met de communicatieadviseurs en redacteuren van onze iBurgerzaken voor allemaal kwartiermakergemeenten:

  • Woorden in niveau A2/B1 geschreven: hertalen;
  • Informatie in de e-dienst verduidelijkt en vereenvoudigd.

Dit is het startpunt voor het toepassen van Taal voor allemaal binnen iBurgerzaken. De kwartiermakers hebben namelijk aangegeven betrokken te willen blijven om ‘onmisbare’ informatie in 1 keer begrijpelijk voor iedereen te maken. Zo werken we aan iBurgerzaken voor allemaal!

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)