Direct naar de content
icon search white

Vraag regelmatig om feedforward

DSC_2096.JPG
thema icon
thema Co-creatie
App iBurgerzaken
#28

Betrek alle stakeholders continu bij de ontwikkeling

Betrek alle stakeholders bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten; gemeenten, ketenpartners, leveranciers en wetgevers. Haal op wat zij verwachten en wees helder in wat ze kunnen verwachten van de ontwikkeling en wat niet. Toon en bespreek bovendien de tussentijdse resultaten om continu te blijven toetsen of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen. Zo blijven ze betrokken en behoudt het project de gewenste voortgang. Bovendien hebben degenen die betrokken zijn een hechtere band met het product en ontstaan zo goede ambassadeurs.

Vraag regelmatig om feedforward

Bij de ontwikkeling van iBurgerzaken maken we gebruik van scrum; een manier om in teamverband op een effectieve, flexibele manier software te ontwikkelen. Er wordt gewerkt in korte iteraties van twee weken; sprints. Iedere sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Dat maakt het mogelijk om kwartiermakers en andere stakeholders snel inzicht in de voortgang te geven en om feedforward te vragen. Zo kunnen we starten zonder alles van tevoren helemaal – op de ambtelijke manier – uit te werken. En zetten we samen kleine stappen zetten richting het besproken resultaat. Tussentijds kunnen we bovendien waar nodig eenvoudig bijstellen want het gaat steeds om kleine stapjes. Het geeft de kans om die fase goed te begrijpen en zo nodig bij te stellen.

Deel via:

Waarom dit werkt

De gebruikerservaring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de gebruikersverwachting. Als het resultaat minder is dan was verwacht, dan voelt het niet aan als succesvol. Ook al was dat feitelijk wél zo. Bovendien ontstaat er meer begrip door voor een écht persoon te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan niet een ‘lijstje met functionaliteiten’ maar voor het beste resultaat voor een ‘persoon van vlees en bloed’.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)