Direct naar de content
icon search white

Gebruik de Continuïteitsvoorziening

Hosting
thema icon
thema Procesoptimalisatie
App iBurgerzaken
#50

Koppel met zaaksystemen

Zaakgericht werken helpt meerdere gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Om zaakgericht werken goed in te richten is het van belang om verder te kijken dan het zaaksysteem. Je zult ook taakspecifieke applicaties zoals iBurgerzaken mee moeten nemen in de inrichting; laat je alle vakafdelingen werken vanuit het zaaksysteem of vanuit de taakspecifieke applicatie verbind je de systemen? En hoe ga je om met de continuïteit van je dienstverlening? Ook steeds meer gemeenten maken gebruik van iBurgerzaken in combinatie met zaakgericht werken. Door een zaaksysteem of DMS te koppelen aan iBurgerzaken, wordt alles wat de gemeente in iBurgerzaken doet, archiefwaardig.

Gebruik de Continuïteitsvoorziening

Gemeente Helmond werkt sinds 15 april 2019 zaakgericht dankzij een koppeling tussen iBurgerzaken en het zaaksysteem Djuma. Vanaf dag één maken ze gebruik van de Continuïteitsvoorziening en dat wierp direct vruchten af.

Theo Daniels, Applicatiebeheerder iBurgerzaken

‘Het is van groot belang dat de dienstverlening geen last heeft van invloeden van buitenaf. Dus ook niet van het uitvallen van een gekoppeld zaaksysteem. Dat mag nooit de oorzaak zijn dat handelingen aan de balie of via het digitale loket niet meer mogelijk zijn. En daarom kiezen wij voor zaakgericht werken mét de Continuïteitsvoorziening.’

> Lees meer

Deel via:

Waarom dit werkt

Met een juiste inrichting geeft iBurgerzaken de zaakinformatie, de zaakstatus en ook de zaakdossiers van de burgerzakenaanvraag geautomatiseerd door aan het zaaksysteem. Daardoor zijn de juiste gegevens direct beschikbaar voor anderen, zoals MijnOverheid.nl, het Klant Contact Centrum van de gemeente en de medewerkers Burgerzaken. Het geautomatiseerd uitwisselen maakt het uitvoeren van taken eenvoudiger. Bovendien neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe doordat de kans op fouten afneemt. Gemeenten besparen door het gebruik van de koppelvlakken bovendien op uitvoeringskosten.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)