Direct naar de content
icon search white
Tweede scherm

Tweede (klant) scherm - portfolio en leverdata

Welke functionaliteit mag je verwachten en wanneer is deze app leverbaar?

Het klantscherm is beschikbaar

Sinds iBurgerzaken release 3.10 is het klant (klant) scherm beschikbaar voor het proces ‘Aanvraag reisdocument’ en ‘Inname / vermissing reisdocument’. Hierdoor is het niet meer nodig om het aanvraagformulier uit te printen, aangezien de burger nu direct mee kan kijken op het klantscherm. Sinds iBurgerzaken release 4.1 is het klantscherm ook beschikbaar voor het proces van iVerblijf & Adres. In de komende releases gaan we het klantscherm uitbreiden voor andere processen. 

Toekomstige ontwikkelingen

We bekijken de mogelijkheden om het klantscherm ook in te kunnen zetten om te videobellen met een ambtenaar. 

Deel via:

‘Samen met klanten verantwoordelijk voor nieuwe innovaties!’

Dylan Kusters, Innovatiemanager
PinkRoccade_210831_3857_AS - Copy.png