Direct naar de content
icon search white
Naturalisatie(ceremonie)

iNationaliteit - het product

Een aanvraag voor naturalisatie of optie is een langlopende procedure, variërend van enkele weken tot maanden. Als ambtenaar hierin goed worden ondersteund door iBurgerzaken - van de documenten voor de aanvraag tot en met de bijwerking in de basisregistratie personen - is een hele verademing.

Aparte processen voor naturalisatie en optieverzoek

iBurgerzaken kent aparte processen voor naturalisatie- en optieverzoek. In beide gevallen zit alles in één zaak(dossier): aanvraag met alle documenten en aantekeningen, betaling, uitnodiging ceremonie, besluit en bijwerking BRP. En met de signaaldatum houd je grip op de zaak, deze krijgt op het juiste moment prioriteit.

Het is mogelijk om een zaak te starten voor een individu en voor een heel gezin. Je haalt eenvoudig de gerelateerden van de aanvrager op om deze in dezelfde zaak op te nemen. Natuurlijk is het mogelijk om toch één gezinslid uit te nodigen voor de ceremonie en alleen zijn gegevens bij te werken in de BRP.

Alle actuele vastgestelde RWN-documenten beschikbaar in één lijstweergave

Een naturalisatie- of optieprocedure draait vooral om de juiste documenten/brieven. Met iNationaliteit worden standaard modeldocumenten uitgeleverd voor de aanvraag, de bevestiging, de uitnodiging en de schriftelijke verklaring van verbondenheid. Op het moment dat er wettelijke wijzigingen zijn in deze RWN-documenten passen we deze documenten direct aan.

Met een beslisboom bepaalt iBurgerzaken welke documenten nodig zijn voor de aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze documenten worden gaandeweg het proces gemaakt in iDocumentcreatie. Waar nodig zijn deze door de ambtenaar zelf eenvoudig aan te passen; structureel of eenmalig binnen een zaak. De set van modeldocumenten uitbreiden doe je ook eenvoudig met iDocumentcreatie.

Als gebruiker van iNationaliteit heb je alle benodigde aanvraagdocumenten in één lijstweergave beschikbaar:

Afb. iNationaliteit.png

De aanleg van dynamische dossiers voor naturalisatie of optie

Binnen iNationaliteit start je de zaak al direct op het moment van een aanvraag tot naturalisatie of optie of de aanvraag nou volledig is of niet. Vanaf dat moment bouw je automatisch een naturalisatie/optiedossier op. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gedurende de informatiefase op zaakniveau aantekeningen toe te voegen die voor elke medewerker direct zichtbaar zijn bij het openen van de lopende zaak. Met deze werkwijze weet je zeker dat je de gewenste dienstverlening naar de optant of naturalisandus garandeert, een snelle of onverwachte wijziging in het proces is immers altijd mogelijk. Mocht de zaak op een later moment bijvoorbeeld alsnog worden ingetrokken omdat hij toch niet nodig is dan sluit je deze dan eenvoudig af.

Besluitingvorming en naturalisatieceremonie

iBurgerzaken genereert een IND dossiernummer waardoor de communicatie met het IND gemakkelijk verloopt. Zodra er een bericht van IND terug is ontvangen verstuur je de uitnodigingen voor de naturalisatieceremonie. Vanuit de zaak voor een naturalisatie- of optieprocedure kun je eenvoudig een uitnodiging voor de ceremonie versturen naar alle personen in de aanvraag. Ook deze staan al klaar in iDocumentcreatie. Meldt de burger zich af voor de ceremonie, of komt hij niet opdagen? Dan maak je eenvoudig een tweede of derde uitnodiging aan voor een andere ceremonie.

De ceremonie is een belangrijke dag voor alle nieuwe Nederlanders. Hier krijgen zij het Koninklijk Besluit of de bevestiging verkrijging van Nederlanderschap officieel uitgereikt. Gelukkig heb je van te voren in alle zaken vastgelegd welke verklaring van verbondenheid er wordt afgelegd. Ook heb je ter voorbereiding de bevestigingen en de schriftelijke verklaringen vanuit de zaak kunnen printen. Bij een positief besluit op de naturalisatieaanvraag door de IND voeg je het Koninklijk Besluit toe aan de zaak, als het gaat om een optieprocedure maak je zelf de bevestiging aan.

Direct scannen en digitaal ondertekenen

Vanuit iNationaliteit is het mogelijk om te werken met een elektronische handtekening. Met een signing-tablet tekenen zowel de burger als de medewerker digitaal het document. Daarnaast is het mogelijk om direct scannen te gebruiken. Met een druk op de knop scant de aangesloten scanner je document. Dit document krijg je direct te zien. Kun je direct bijsnijden. En indien gewenst uitbreiden met extra pagina’s.

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)