Direct naar de content
icon search white
Eerste inschrijving en hervestiging

iVerblijf & Adres Inschrijving - toegevoegde waarde

Identiteitscontrole is een vak apart, terwijl fraudebestrijding, en daarmee de juiste identiteit van de persoon, de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Gemeenten hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aangezien zij inwoners registreren en identiteitsbewijzen uitgeven.

Toegevoegde waarde

De oplossing ondersteunt de medewerkers van de gemeente om identiteitsfraude te voorkomen. En maakt het tegelijkertijd mogelijk de dienstverlening en de kwaliteit van de persoonsgegevens te verbeteren. Maar bovenal bespaart de gemeente door deze integrale oplossing tijd.

Werkdrukvermindering

  • Het paspoort/identiteitsbewijs wordt geautomatiseerd gecontroleerd door de oplossing en niet meer door de medewerker;
  • De werkwijze is geoptimaliseerd voor een inschrijving op basis van paspoort/identiteitsbewijs, waardoor deze eenvoudig en snel aan de balie wordt afgehandeld;
  • De gegevens én de documenten worden geautomatiseerd overgenomen in iBurgerzaken, waardoor persoonsgegevens niet meer handmatig worden ingegeven en documenten niet meer handmatig worden toegevoegd aan het zaakdossier;
  • Er zijn geen herstelwerkzaamheden meer, doordat namen (met diakrieten) juist worden overgenomen.

Voorkomen fraudekosten

In het geval dat iVerblijf & Adres Inschrijving fraude voorkomt, bespaart de gemeente veel geld. Allereerst door geen extra kosten te maken van de fraude achteraf. En daarnaast door te voorkomen dat ten onrechte uitkeringen worden toegekend. Deze bedragen kunnen oplopen tot meer dan € 10.000,- per fraudedossier.

Deel via: