Direct naar de content
icon search white
Eerste inschrijving en hervestiging

iVerblijf & Adres Inschrijving - portfolio en leverdata

Identiteitscontrole is een vak apart, terwijl fraudebestrijding, en daarmee de juiste identiteit van de persoon, de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Gemeenten hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aangezien zij inwoners registreren en identiteitsbewijzen uitgeven.

iVerblijf & Adres Inschrijving beschikbaar

Samen met 7 kwartiermakergemeenten is iVerblijf & Adres Inschrijving ontwikkeld. De pilotgemeente Almelo testte begin 2017 de nieuwe app. Deze functionaliteit wordt sinds augustus in de praktijk gebruikt.

iV&A-inschrijving.jpg
Deel via: