Direct naar de content
icon search white
Eerste inschrijving en hervestiging

iVerblijf & Adres Inschrijving - het product

Identiteitscontrole is een vak apart, terwijl fraudebestrijding, en daarmee de juiste identiteit van de persoon, de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Gemeenten hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid, aangezien zij inwoners registreren en identiteitsbewijzen uitgeven.

Zekerheid over de identiteit

Zeker bij de eerste inschrijving en hervestiging is het van belang een goede controle te doen van de persoon aan de balie en zijn identificatiedocumenten. Want door inschrijving in de BRP heeft men immers recht op allerlei voorzieningen en diensten. Voor elke inschrijving is zekerheid over de juistheid van de identiteit daarom noodzakelijk. Daarbij wil je als gemeente taken bovendien beter en sneller uitvoeren.

Controle identiteitsbewijs op echtheidskenmerken

Met de id-burger document reader voer je, aan de balie, automatisch een optimale fraudecontrole uit voor meer dan 3.000 verschillende type identiteitsbewijzen. De controle op authenticiteit (echtheidskenmerken) geeft je een grote mate van zekerheid dat het gebruikte document echt en geldig is.

Voorkomen look-a-like-fraude

Met behulp van een specifieke camera controleer je vervolgens of de identiteit ook bij de burger aan de balie hoort; komt de aanbieder van het identiteitsbewijs overeen met de pasfoto op het aangeboden document? Deze automatische gezichtsvergelijking zet je in ter voorkoming van look-a-like fraude.

Niet langer dubbel werk

iVerblijf & Adres Inschrijving is volledig geïntegreerd met id-burger, waardoor deze gegevens geautomatiseerd in de nieuwe zaak binnen iBurgerzaken worden overgenomen en worden opgeslagen in het documentsysteem.

Ook acties, zoals de presentatievraag, worden optimaal gelogd in iBurgerzaken. Hierdoor kan de backoffice medewerker altijd nagaan of de juiste kwaliteit is nagestreefd bij de inschrijving en de beoordeling. Bovendien kunnen, indien gewenst, altijd aanvullende documenten worden gescand, waardoor de documentcontrole vanuit het digitaal dossier kan gebeuren.

Volledige persoonslijst opvoeren

Bij de inschrijving worden alle gegevens die van belang zijn voor de registratie, opgevoerd en vastgelegd in de BRP. Ook de bijbehorende (bron)documenten worden in het dossier opgenomen.

Bij een hervestiging wordt bovendien de eerder aangelegde persoonslijst opgehaald en geactualiseerd.

Meteen een burgerservicenummer

Inschrijving op basis van paspoort of identiteitsbewijs wordt aan de balie afgehandeld en de burger krijgt meteen zijn burgerservcienummer. Dit BSN heeft de burger nodig voor eventuele andere voorzieningen, dus dat leidt tot tevreden klanten.

Deel via: